Home

Šelfová moře evropy

PPT - Pohyb litosferických desek PowerPoint Presentation

Vědci spočítali, že šelfová moře okolo ostrovů Spojeného království mají průměrnou hloubku 80 metrů a pokrývají plochu šestkrát větší než Velké Británie. Zaujímají plochu 1,2 milionu kilometrů čtverečních. Šelfová moře v oblasti severní a západní Evropy mají rozlohu 3,2 milionů kilometrů čtverečních S koncem letních prázdnin se pomalu vylidňují pláže i horská střediska a nastává ideální čas pro kratší dovolenou bez největších davů. Přinášíme pět prověřených tipů, kam se vydat na podzimní výlet. Spektrum obsáhne břehy jižní Evropy i západní Asie stejně jako nedaleké Alpy Dělíme je na šelfová (Severní moře), vnitřní (Baltské moře) a mezikontinentální (Středozemní moře). Pobřeží Evropy je velmi členité, je rozčleněno na řadu poloostrovů a zálivů

Mělká moře pohlcují obrovské množství CO2

5 nejlepších pláží Evropy: Tipy na bezpečnou dovolenou pro rok 2016 Středozemní moře má rozlohu 2,5 miionu km² a najdeme v něm víc než 1400 ostrovů. Vybrali jsme pro vás 5 nejlépe hodnocených evroých pláží, na nichž máte jistotu klidu UnikátnĂ­ chov a prodej lososa atlantskĂ©ho Za hranice střední Evropy je považováno na severu Baltské moře, na jihu Apeninský poloostrov, hranice mezi východní, západní a střední Evropou už tak jasné ovšem nejsou. Většina autorů tak mezi země střední Evropy řadí alé země jako Rakousko, Německo, Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko a také Slovinsko a dále. mimotropická šelfová moře: Vybrané druhy lovných ryb Evropy a severní Afriky (podle Kukal, Z. a kol., 1990) 1 - sleď obecný 2 - šprot obecný 3 - úhoř říční 4 - treska obecná 5 - treska skvrnitá 6 - treska bezvousá 7 - okouník 8 - platýz černý.

-je to spíše sušší část Evropy. Řeky. úmoří Černého moře:-osu regionu tvoří Dunaj-přítoky: Dráva a Sáva (z Alp), Tisa (z Maďarska), Maruše (Rumunsko) úmoří Jaderského a Egejského moře - minimální odtok-Egejské - Marica (Bulharsko), Vardar (Makedonie, v Řecku = Axios Norské moře zabírá jihovýchodní podmořskou pánev mezi Grónskem a Skandinávií, pánev severozápadní zabírá Grónské moře.Na severozápadě tvoří hranici Norského moře linie z Gerpiru, nejvýchodnějšího bodu Islandu, přes faerský ostrov Fugloy na bod, který tvoří 61. rovnoběžka, a poledník 0° 53′ západní délky. . Tato linie tvoří hranici s otevřeným. Moře obklopující Evropu jsou většinou mělká, protože se přelévají přes konti-nentální zemskou kůru. Dělíme je na šelfová (Severní moře), vnitřní (Baltské moře) a mezikontinentální (Středozemní moře). Pobřeží Evropy je velmi členité, je rozčleněno na řadu poloostrovů a zálivů Moře jako části oceánů se dotýkají evroé pevniny, nebo do ní vnikají. Od oceánu mohou být oddělená ostrovy. Na západě Evropu oblévá Atlantský oceán. V něm směřuje k západnímu břehu Evropy mohutný teplý Golfský proud, který ovlivňuje naše podnebí

Středověcí geografové užívali ještě názvu Severní moře, který zůstává dodnes pojmenováním jeho menší části mezi Britskými ostrovy a severozápadní částí střední Evropy. Až v roce 1650 byl název Atlantský oceán zaveden v současném rozsahu (u holandského geografa B.Varenia v jeho díle Geographia generalis) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Sever Evropy obklopuje nejmenší a nejstudenější, z větší části zamrzlý, Severní ledový oceán. Společně si na příruční mapě najdeme evroá moře. Využijeme k tomu prezentaci. Oceány i moře si přiblížíme fotografiemi. V prezentaci najdeme mapu a přesnější poloha je naznačena šipkami MOŘE EVROPY Barentsovo moře, Bílé moře Norské moře Severní moře Baltské moře Středozemní moře (Jónské, Tyrhénské, Egejské, Jaderské, Ligurské) þerné moře (Marmarské m., Azovské m.

Moře i nejkrásnější jezero Evropy

Evropa. Evropa, náš mateřský kontinent, nabízí mnohem více, než si někteří lidé připouští. Dokonalé pláže Francie, Španělska, Itálie nebo Řecka jsou omývány vodami Středozemního moře. Švýcarsko a Rakousko se pyšní zasněženými velikány, Norsko, Švédsko a Finsko zase polární září. Německo, Velká Británie a Benelux západním stylem života Poloha Evropy na Zemi. Ve druhé vyučovací hodině si stanovíme hranice Evropy, poznáme nejznámější poloostrovy a ostrovy. Poloze Evropy věnujeme jednu vyučovací hodinu. Výstup pro žáka: - z map vyčte potřebné údaje • 22.06.2012 (18:24) • admin • Vlastivěda » Evropa • komentováno 0× • zobrazeno 2704× Planeta Zem

VODSTVO. Evropa náleží k úmoří dvou oceánů - Atlantského oceánu asi 70 % rozlohy Evropy, člení se na úmoří Černého moře, Baltského moře, Středozemního moře, Severního moře - Severního ledového oceánu kde je odvodňováno asi 10 % rozlohy Evropy.Zbývajících 20 % připadá na bezodtoké oblasti Kaspického moře.. evroé moře. Na této stránce jsou výsledky na dotaz evroé moře v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Evropa :: Zeměpisá

Nejprohlíženější galerie Český výletník: Návštěva v nejbohémštější a nejpunkovější čtvrti v zemi V Pompejích odkryli pozůstatky dvou mužů Paleozoikum - prvohory. Prvohory neboli přesněji paleozoikum (Staré období) je geologická éra zahrnující šest jednotlivých útvarů, v jejichž průběhu se na Zemi vyvíjely formy života, které se staly předky všech dnešních organismů. Můžeme jím také charakterizovat první dlouhou geologickou éru fanerozoického eonu, ten trvá dodnes, a v něm odehrávající se. Před dvěma roky přišel do Evropy takzvanou balkánskou cestou téměř milion migrantů. Aktuálně jich na jihovýchodě Evropy uvázlo jen několik tisíc. Většina v Řecku, kam za poslední půlrok z Turecka dorazilo kolem deseti tisíc lidí. Většina uprchlíků nyní míří do Evropy takzvanou středozemní trasou z Libye do Itálie Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map

mapa Evropy vhodná nejen do hodin zeměpisu více. Více informací Produkt je skladem -10 %. běžně 999,00 Kč. 899,10 Kč včetně DPH. Přidat do košíku. Měřítko. 1 : 5 000 000 Moře, zálivy, průlivy, tvary mořského dna - velkou plochu zaujímá šelf, šelfová moře jsou bohatá na loţiska ropy a zemního plynu, rud kovů, fosfátů a diamantů - přiléhá k němu přes 80 států - přístavy mají 3/5 obratu světové námořní dopravy. - významné přístavy: Rotterdam, Hamburg, Tubarao, Houston, Long Beac Ztracená moře uprostřed Evropy slovem i obrazem . Obrazové rekonstrukce geologické minulosti jsou jedním z oceňovaných výsledků geologického a paleontologického výzkumu už od konce 18. století. Laikům žasnoucím nad bizarním tvorstvem pravěku nestačil pohled na zkamenělý zbytek živočicha či rostliny, ani obrazová. rozlohy Evropy. Zbývajících . 20 % . připadá na . bezodtoké oblasti. Kaspického moře. Moře. obklopující Evropu . jsou většinou mělká, protože se nacházejí nad kontinentální zemskou kůru. Jsou zde zastoupena jak moře šelfová - Severní moře, tak vnitřní - Baltské moře i středozemní,mezikontinentální.

Šelfová moře jsou bohatá na ložiska ropy a zemního plynu, rud těžkých kovů, fosfátů, diamantů. Atlantik zasahuje do všech klimatických zón obou polokoulí. S tím souvisí i výrazné rozdíly ve fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech vod Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

V minulosti bylo Baltské moře jezerem a Kaspické moře skutečným mořem. Pobřeží kontinentální části Evropy je vůbec nejčlenitější ze všech světadílů, dosahuje délky 37 000 km. Největšími poloostrovy jsou Skandinávský (774 000 km2), Pyrenejský (581 000 km2), Balkánský (497 000 km2) a Apeninský (155 000 km2) V podstatě tedy zahrnují mělká šelfová moře. Tyto zóny byly vymezeny světovou Smlouvou o mořském právu, z roku 1994. Smlouva upravuje zásadním způsobem chování jednotlivých států i soukromých hospodářských organizací při veškeré činnosti na oceánech a mořích i pod jejich hladinou Světový oceán vlivem transgrese (tzv. hraniční ordovicko-silurský event.) ve spodním siluru zaplavil ploché pobřežní kontinenty, čímž vznikla rozsáhlá šelfová moře, charakteristická celosvětovou sedimentací anoxických graptolitových břidlic. Předpokladem této plošně rozsáhlé anoxie v poměrně mělkých. Z Evropy známe například Rýn, který se podařilo mezi lety 1975 až 1985 podstatně vyčistit. To znamená, že v podstatě zahrnují mělká šelfová moře. Tyto zóny byly vymezeny světovou Smlouvou o mořském právu, která vstoupí v platnost koncem roku 1994, protože už ji ratifikoval potřebný počet států (60). Tato.

5 nejlepších pláží Evropy: Tipy na bezpečnou dovolenou pro

Mořská sedimentační prostředí jsou buď neritická (šelfová do hloubky 200 m), batyální (kontinentální svah 200 - 2 000 m) a abysální (dno oceánů pod 2 000 m). Obr. 4-3: Schema znázorňující různá sedimentační prostředí. Sedimenty se po transportu ukládají na sebe Šelfová moře, příliv a odliv, odsolování, rybolov. Dopravní a strategický význam. Vymezení regionu, geografické poloha na hranice Evropy a Asie, historické a kulturní vazby k Evropě a Asii, geopolitický význam. Přírodní podmínky a zajímavosti regionu - šelfová moře - Severní moře izolacionismus - stát, který se distancuje od vstupu do organizací konurbace - velká zastavěná oblast vznikající srůstem více sídel, pás měst, spojení několika aglomerací, Porúří megapolis - podobné jako konurbace, velkoměsta, města navazující na sebe, US 1. Na mapě Země - Vývoj pevnin a reliéf dna oceánů vyhledej při okrajích pevnin mělká šelfová moře znázorněna světle modrou barvou. Je pevninský šelf všude stejně široký? 2. Ukaž při pobřeží světadílů mělká šelfová moře 3. Které hlavní část tvoří dno oceánů? 4 - Nejproduktivnější jsou hlavně moře šelfová (aktivní proces fotosyntézy)- dochází zde k hromadění živé hmoty - Největší světová loviště jsou v Tichém oceánu - V Severním loví Japonsko, Rusko, Čína - V Atlantiku loví Evroé státy, USA a Kanad

(mělká šelfová moře v ledových dobách ustoupila a jejich dna byla souší). Při svém pohybu erodoval ledovec Ålandské souostroví a jz. okraj finské pev-niny. Jihošvédský splaz se pohyboval po švédské pevnině a v jižní části Baltského moře se spojoval s předchozím splazem.. 18. Jižní a jihovýchodní Asie Jižní Asie Indie - Dillí Pákistán - Islámabád Bangladéš - Dháka SríLanka - Kolamba Nepál - Káthmándú Bhútán - Timphu Maledivy - Male Indie hlavní město:Dillí přístavy: Kalkata, Bombaj = Mumbai (největší), Čenai = Madrás snaha vlády rozvíjet vnitrozemí Historie významná ve starověku: vyspělá Harapá kultura. Nejvýznamnějšími lovišti ryb jsou moře šelfová, kde aktivně probíhá proces fotosyntézy, kde dochází k akumulaci živé hmoty. Největší světová loviště ryb: .severozápadní Pacifik jihovýchodní Pacifik severovýchodní Atlantik severozápadní Atlanti

Moře v srdci Evropy

• šelfová moře - ropa a zemní plyn Státy jižní Evropy jsou převážně chudší země, nejvýznamnější příjmy získávají tyto státy z turistického ruchu, jsou navíc podporovány Evroou unií, takže k prudkému rozvoji dochází i zde. Za sluncem, teplým mořem a památkami sem ročně přijíždí miliony turistů. Česká republika se zatím tváří, že půjde především cestou jádra.A poukazuje se i na její omezený potenciál OZE - nemá šelfová moře ani větrné pláně. Němci naopak jádro odmítají a do roku 2022 vypnou všechny reaktory, přestože to udrží při životě špinavé hnědouhelné elektrárny součástí Euroasie. 10,4 mil km2. ohraničeno Gibraltarem, Středozemním a Egejským mořem, Bospor a Dardanely, Černé moře, Azovské moře, řeky Kuma a Masič, Kaspické moře, řeka Emba, pohoří Ural, Severní ledový oceán, Atlanti Komentáře . Transkript . přednáška X

Evropa - průvodce, co navštívit a vidět v Evropě, zajímavá

 1. šelfová ropa • surová ropa Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě. West Texas Intermediate (WTI), Severní moře v roce 1999 (nyní klesá produkce tempem 10-12 % za rok)
 2. čuk (JV Asie), tabák f) ovoce, zelenina, chmel a vinná réva - mírný pás a subtropy - pochutiny - káva (Brazílie, Kolumbie), čaj (Indie, Cejlon, Keňa), koření, sůl, kakao (Ghana, Brazílie, Pobřeží slonoviny
 3. Významným faktorem v rozmístění obyvatelstva je vzdálenost od moře - v pobřežním pásu do 50 km, které zaujímá 12 % rozlohy, žije asi 29 % obyvatel. Polovina světové populace pak žije do 200 km od pobřeží a rovněž hustota zalidnění výrazně klesá s růstem vzdálenosti od moře
 4. Na druhové složení mikroorganismů má vliv řada faktorů, jako je např. rozdílná koncentrace solí, teplota, hloubka moře, množství a druh řas, intenzita, častost a druh organického.
 5. Šelfová moře. Oceán. 11. Dějiny meteorologie. 12. Tropická meteorologie a vzájemné působení tropy - vnětropické oblasti Literatura [1] Augustin, F.: O potřebě zorganisovati meteorologická pozorování v Čechách. Zvl. otisk z Athenaea, nákladem spisovatelovým. Praha 1885. 20 s

rybolov - webzdarm

transhumance - středomořské oblasti Evropy, Latinská Amerika (pravidelné přesuny dobytka po železnici nebo nákladními automobily Nejvýznamnější loviště - šelfová moře. Tichý oceán - sever (Japonsko, Rusko, ína), jih (Peru, Chile). Atlantský oceán - sever (USA, Kanada), stře Sedimentační prostředí. Sedimentární horniny se ukládají v místech k tomu příhodných. Základní stavební částice klastických hornin, klasty, jsou unášeny silou gravitace, větru nebo vodního toku a ukládají se v terénních nerovnostech nebo v depresích (prohlubních), případně v sedimentárních pánvích Nejvýznamnějšími lovišti ryb jsou moře šelfová, kde aktivně probíhá proces fotosyntézy, kde dochází k akumulaci živé hmoty. Největší světová loviště ryb: 1. severozápadní Pacifik 2. jihovýchodní Pacifik 3. severovýchodní Atlantik 4. severozápadní Atlanti

Jihovýchodní Evropa - otázka ze zeměpisu Studijni-svet

EVROPA PŘÍRODNÍ SFÉRA VYMEZENÍ EVROPY V globálním měřítku je Evropa vlastně jen velmi členitým poloostrovem kontinentu Eurasie. V důsledku rozdílného historického a socioekonomického vývoje je však Evrop Geografie. věda o vztazích mezi přírodním prostředím a lidskou společností v prostoru a čase objekt geografie - krajinná sféra fyzickogeografická sféra - přírodní (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra · přesuny afrického obyvatelstva do Evropy - It. Šp, snaží se dostat za lepším životem( v Itálii je imigranství trestným činem) · nemoci v Africe - tropické nemoci ( malárie, spavá nemoc, břišní tyfus) · Těžba nerostných surovin-hlavně šelfová moře. o Ohromné zásahy na oceánských dnec

Norské moře - Wikipedi

Video: Vodstvo: :: Zeměpisá

Vodstvo v Evropě • Lubomír Šára: Málotřídní škola

Oceány a moře - Obsa

 1. Šelfová moře • Okraje kontinentů sestupují do moře pozvolna- pevnina zalitá vodou-nerostnésuroviny- ropa, zemní plyn. Mapa světa, zobrazující barevně odlišené kontinenty Obr.4. Stáří oceánské kůry. - nejmladší kůra (cca 2 mil. let) - nejstarší kůra (cca 200 mil. let) • Obr.
 2. Zemědělství (zemědělská výroba) • nejstarší projev hospodářské činnosti člověka - neolit (mladší doba kamenná; před více než 10 000 lety) = neolitická revoluce (jeden z klíčových mezníků ve vývoji lidstva) - primární hospodářská činnost (primér) • dělí se: rostlinná výroba (RV) - hospodaření na půdě (rolnictví), pěstování kulturních plodin.
 3. - šelfová moře - Severní moře izolacionismus - stát, který se distancuje od vstupu do organizací konurbace - velká zastavěná oblast vznikající srůstem více sídel, pás měst, spojení několika aglomerací, Porúří megapolis - podobné jako konurbace, velkoměsta, města navazující na sebe, US
 4. Katedra geografie pošta/mail: Studentská 2, Liberec 461 17 kancelář/office: Voroněžská 13, Liberec telefon/phone: +(420) 485 352 284 URL: http://www.kge.tul.cz.
 5. dictionnaire et traducteur pour sites web. Alexandria . Une fenêtre (pop-into) d'information (contenu principal de Sensagent) est invoquée un double-clic sur n'importe quel mot de votre page web

 1. utes to find as many words (3 letters or more) as you can in a grid of 16 letters. You can also try the grid of 16 letters. Letters must be adjacent and longer words score better. See if you can get into the grid Hall of Fame
 2. Vodstvo v Evropě Málotřídní škola - lusa
 3. Evropa HedvabnaStezka
 4. Vlastivěda » Evropa • Lubomír Šára: Málotřídní škola

Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

 1. evroé moře - křížovkářský slovní
 2. Fotogalerie: Moře i nejkrásnější jezero Evropy
 3. Paleozoikum :: Prehistoric Worl
 4. Přes Středozemní moře připlulo letos do Evropy sto tisíc
 5. Evropa moře (2. úroveň) - online Slepé map
 6. Evropa - nástěnná fyzická mapa - Kartografie
 7. Ztracená moře uprostřed Evropy slovem i obrazem

Ekosystém oceán

tc-geol-cyklus - vsb

 1. Zeměpisné pojmy - Zeměpis otázky, referát
 2. Zeměpis - přírodní obraz Zem
 3. Geografie zemědělství Maturitní otázky ze zeměpisu
 • Změna ikony excel.
 • Baby born chlapeček.
 • Cenné pohlednice.
 • Chem equation.
 • Down syndrom symptome schwangerschaft.
 • Olej na suché vlasy diskuze.
 • Pharrell williams skladby.
 • Reiki nebezpeci.
 • Oběti satanismu.
 • Hotel pro kočky ústí nad labem.
 • Akát trvanlivost.
 • Miley cyrus tour.
 • Adidas yeezy cena.
 • Spojování obrázků.
 • Bílé zlato praha.
 • Esteticke fazety cena.
 • Florian silbereisen.
 • Vysoke endometrium.
 • Central african republic conflict.
 • How to get more fps in lol 2017.
 • Komisní prodej zbraní.
 • Hroznová štáva recept.
 • Www idnes cz počasí.
 • Restaurace bída.
 • Koloniální obchod.
 • Filmová místa jak dostat tatínka do polepšovny.
 • Vrtulníky.
 • Paulownia tomentosa.
 • Sportovci pro spolecnost.
 • Afrotetra.
 • Obvod pneumatiky kola.
 • Dinár kurz.
 • Sufix.
 • Corot.
 • Piskoviste lidl bazar.
 • Žižkovská věž vstupné 2018.
 • Thaj samui praha 4 michle.
 • Kamera na sim kartu.
 • Sephora jimmy choo.
 • Fastfoody.
 • Bažant zlatý chov.