Home

Hodnocení dítěte pro ppp

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Teplice, příspěvková organizace Pracoviště: Karlovo náměstí 71, Roudnice n/L telefon: 416 83 11 48, e-mail: roudnice@pppuk.cz Hodnocení dítěte předškolního věku Podtrhněte vhodná vyjádření, eventuálně doplňte! Jméno a příjmení dítěte: Datum narození INFORMACE k postupu pro přihlášení k PUP MZ - PPP Přerov. Anamnéza. Žádost zákonného zástupce o vyšetření dítěte. PPP PROSTĚJOV. Dotazník pro PUP MZ (Přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky)_2018. Pedagogická zpráva MŠ. jméno a příjmení dítěte, datum narození, bydliště; školu a třídu kterou dítě navštěvuje; zda dítě bylo již v naší poradně vyšetřeno a kdy; zda bylo dítě vyšetřeno v jiné PPP, na dětské psychiatrii nebo neurologii (k vyšetření pak potřebujeme předložit zprávy z vyšetření d/ celkové hodnocení plnění cílů IVP (priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka - návrh pokračování vzdělávání dle IVP nebo ukončení realizace tohoto PO) 7/ Další informace. podstatné pro práci s žákem v následujícím období. Datum zpracování: Zpracovatel vyhodnocení (jméno, pracovní pozice, podpis) PPP pedagogicko-psychologická poradna Diagnostika nevyţaduje nutně diagnózu, někdy je pouze součástí dílčího hodnocení. pro další odborné vyšetření dítěte. 2 KOLLÁRIKOVÁ, Z., 2001 3 PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. str. 57

Odborné zprávy z PPP (interní materiál dr. V. Masákové- ředitelka PPP pro Praha 1,2,4- zkrácený text) Při psaní odborných zpráv je třeba zohlednit: a/cíl vlastního vyšetření. b/ příjemce zprávy, kterým je krom zákonných zástupců obvykle ještě další instituce . Východiska k psaní zpráv Vzhledem k velkému počtu návštěv v naší poradně se může stát, že budete i několik minut čekat. V případě nezletilého dítěte je nutný doprovod zákonného zástupce. Připravte se, že návštěva zabere i dvě hodiny. Vezměte si s sebou něco na čtení a občerstvení pro vás i pro dítě. Do školy v 5 letech výsledky konkrétního dítěte neodpovídají požadavkům, jsou mu poskytovány intenzivnější pomocné, nejprve výlučně pedagogické služby. Podstatné pro intervenci jsou tedy výkony v konkrétní oblasti, a nikoli diagnóza stanovená PPP. Dítě může být vyhodnoceno jako rizikov

 1. Hodnocení žáka- školské zařízení doporučuje přesně, jak je třeba zohlednit specifika žákových obtíží v jeho hodnocení a sebehodnocení, jak pracovat s kritérii, s motivací a s postoji žáků ke vzdělávání. Zpět na seznam otázek. 10
 2. Výkony dítěte jsou pak hodnoceny podle manuálu. V rámci prvního úkolu musí dítě namalovat mužskou postavu - pána. Tento úkol se hodnotí na stupnici 1 až 5. Hodnocení 1 dostane tehdy, namalovalo-li všechny detaily obličeje, končetiny, prsty a nohy, naopak hodnocení 5 obdrží tehdy, je-li na obrázku hlavonožec
 3. ky :). Začíná být pro mě pomalu aktuální řešit opět mateřskou dovolenou (Peněžitou pomoc v mateřství). U prvního dítěte jsem na ní měla ze zákona nárok, ale teď u druhého už nárok nemám. Vypršela mi totiž pracovní smlouva na dobu určitou a nesplňuji ochrannou lhůtu 180 dní
 4. Hodnocení laterality má v diagnostice realizované PPP význam pro posouzení školní zralosti i k posouzení některých subklinických neurologických deficitů. Přestože zkouška byla vytvořena již před téměř čtyřiceti lety, lze její zařazení do testových baterií sestavovaných v PPP pro diagnostiku výše uvedených.
 5. Dobrý den, prosím, mám dotaz a nevím, na koho se mám obrátit. Doufám, že mi odpovíte, nebo mi dáte kontakt na někoho jiného. Jsme málotřídní škola pro 1. - 5. ročník. Hledáme aprobovanou učitelku a uchází se o místo paní učitelka, která vystudovala: Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči

Formuláře - PPP a SPC Olomouckého kraj

Jak zažádat o vyšetření PPPJB

Příručka pro praxi: VIDEOFLUOROSKOPIE POLYKÁNÍ (VFSS) 3 Diagnostická část VFSS provádí radiolog ve˛spolupráci s˛klinickým logopedem, často též s ORL lékařem provádí se v˛předozadní (anterioposteriorní, AP) a bočné (laterolaterální, LL) projekci hodnocení • anatomie mandibuly, těla a kořene jazyka • kontur hltanu, hrtanu, průdušnice, jícnu, obratlů. PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. (PPP pro Prahu 10), Mgr. Lucie Chadimová (Národní ústav pro vzdělávání) Popis využití dynamického hodnocení v praxi, kazuistiky a přílohy: Mgr. Jana Eibichová (Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy), Mgr. Miluše Fišerová (ZŠ Integra Vsetín), Mgr. Tereza Götzová (ZŠ Londýnská Někteří učitelé klasifikují a hodnotí celé pololetí všechny žáky stejně, ale u spolupracujícího žáka s SPU na vysvědčení známku upraví - tento způsob však není pro dítě i jeho rodiče příliš motivující. Výběr však záleží jen na učiteli, PPP pouze doporučuje nejvhodnější přístup! 7

Hodnocení nápravné péče u dítěte s VPU pro kontrolní vyšetření v PPP. I. Základní údaje o dítěti. Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: Adresa školy: Ročník: II. VYJÁDŘENÍ RODIČŮ. Žádám o vyšetření mého dítěte v PPP a prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s důvodem Navstevou PPP nic nepokazis. Ano posilaji se deti i ve druhe polovine prvni tridy, kdyz je viditelna potiz. Obvykle je vysledek dite predcasne zarazene do kolektivu, socialne nevyzrale. To je problem dnesni doby. Pokud se neposle do PPP v prvni, tak ve druhe tride urcite, protoze se problemy budou navalovat, stupnovat

Návštěva v pedagogicko psychologické poradně

 1. 1. Manifestní úroveň výkonu víceméně přesně poukazuje na schopnosti dítěte. 2. Samostatný výkon je nejlepším materiálem pro hodnocení. 3. Cílem hodnocení je predikce budoucího výkonu a zařazení dítěte na základě úrovně jeho schopností. DYNAMICKÁ DIAGNOSTIKA: 1
 2. Zákonný zástupce dítěte může na tento podnět pedagoga sám vyjednat návštěvu poradny (osobně, telefonicky, e-mailem). Rychlejším je postup, kdy pedagog vyplní dotazník (viz Formuláře), s uvedenými informacemi zákonného zástupce seznámí a vyžádá jeho podpis jako souhlas s odesláním dotazníku do PPP
 3. Vyplněné dokumenty škola odesílá datovou schránkou, poštou nebo předá osobně v PPP i prostřednictvím zákonných zástupců či zletilých klientů. Sdělení rodičů Hodnocení dítěte předškolního věk
 4. můžete použít pro Průběžné hodnocení bolesti, abyste mohli bolest zhodnotit kdykoliv Vám to vyhovuje, např. pokud potřebujete zaznamenat chování dítěte, nebo máte-li sledovat odpověď dítěte na léčbu. Skóre může být převedeno do souhrnného grafu a / nebo zaznamenáno na Hodnocení činnosti a výsledků
 5. screening sluchu dítěte ve věku 5 let - systém včasné detekce sluchové vady před zahájením školní docházky (u dětí, které nejsou pro nedoslýchavost sledovány v odborných ambulancích) jako předpoklad následné rehabilitace sluchu, komunikačních schopností a zlepšení podmínek pro rozvoj řeči hodnocení

Podpůrná opatření, MŠMT Č

a hodnocení dítěte je přínosné především pro samotné dítě a jeho rodiče, případně pro pediatra a specialisty v PPP. Podstatné znaky školsky zralého dítěte: TĚLESNÁ ZRALOST Pouhé posuzování výšky a hmotnosti dítěte je zjednodu - šující a často zavádějící. Obecně lze však konstatovat, že v 1. Pro izolaci dětí s příznaky akutního respiračního onemocnění je nutné zajistit dostatečně prostornou místnost, dobře větratelnou, která není využívána k jiným účelům. 2. Dítěti je třeba zajistit dostatek tekutin, v případě potřeby ošetření teploty. 3. Po celou dobu izolace dítěte je zajištěn dozor. Nejedná se nikdy o paušální hodnocení dítěte, ale o doporučení v zájmu dítěte. Je možné přihlásit do školy i mladší dítě? Ano, je to možné. Buď se jedná o děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku, a to na základě písemné žádosti rodičů s přiloženým souhlasem PPP (pedagogicko - pozitivní hodnocení krokem k nápravě je problém včas rozpoznat a porozumět individualitě dítěte. Nezbytnou podmínkou pro hledání účinných strategií k postupnému Pro pracovníky PPP: •probrat s dítětem, jak záškoláctví prožívalo, aby mohlo odžít své případné.

1. Kognitivní procesy jsou vysoce modifikovatelné a úlohou hodnocení je zjistit míru jejich modifikovatelnosti, nikoli manifestovanou úroveň fungování. 2. Interaktivní hodnocení, které obsahuje vyučovací fázi, poskytuje lepší vhled do učebních kapacit dítěte než neasistovaný výkon kresba postavy , artefakty z výtvarných a pracovních činností důležité pro hodnocení vývoje dítěte , dokumentaci jiných odborníků, jež zaznamenávají vývoj předškolního dítěte (psycholog, speciální pedagog - například výsledky vyšetření z PPP, foniatr, logoped, pediatr apod. Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 7 a 8 ŠKOLNÍ DOTAZNÍK 2. stupeň ZŠ - Kontrola specifických obtíží žáka Co od vyšetření v PPP očekáváte? Na jaké hlavní otázky má odpovědět? Hodnocení čtení (chybovost - počet a typy chyb, technika čtení, porozumění, průvodní projevy při čtení, vztah ke. Psala jsi, že kladné nebo neutrální hodnocení dají málokomu a motala jsi do toho konzultace z psychologem. Já mám z praxe zkušenost, že v PPP po vyšetření dítěte řeknou pro a proti, ale pokud jsou rodiče skalopevne přesvědčeni, podpoří je jako potom ve škole. Jde přece o dítě. Proto edukuji rodiče, aby vzdelavali.

Testy školní zralosti: Strašák dětí a rodičů? - Maminka

Další dle individuálních požadavků PPP (vše specifikováno v rámci pozvánky). Malá svačina, pití, hračka, knížka pro dítě v případě, že je vyšetření časově náročnější, musí setrvat v čekárně (čeká na vyšetření, rodič konzultuje s odbornými pracovníky apod.). Cíl vyšetření Souhrnné označení pro celou řadu projevů dítěte na bázi strukturálních změn CNS. U dětí s LMD se mohou, ale nemusejí projevit SPU, stejně tak SPU mohou, ale nemusejí vznikat na podkladě LMD. (PPP, SPC, Dys-centra) Dys-centra. dobrovolná, nezávislá a nezisková svádí jen k hodnocení pozitiv, nesrozumitelné pro. vymezení pojmu diagnostika, diagnóza, typy pedagogické diagnostiky, proces pedagogického diagnostikování v podmínkách mateřské školy, metody pedagogické diagnostiky, hodnocení a prognóza rozvoje dítěte předškolního věku ve vztahu ke klíčovým kompetencím, tvorba individuálního vzdělávacího programu

6.Náročné jsou pro ně každodenní úkoly jako připravit si svačinu, vyčistit si zuby 7.S obtížemi vykonávají činnosti, které vyžadují použití různého náčiní - např.školní úlohy při laboratorní práci. 8.Zkoušení - obtížné je pro ně podat výkon pracují-li v časovém stresu Co potřebuji k vyšetření: Zprávy z předchozích psychologických (či speciálně-pedagogických) vyšetření (mimo ta uskutečněná v naší poradně), zprávy od odborných lékařů (jako je neurolog či psychiatr, foniatr, logoped, endokrinolog..) - pomohou při vyjasnění příčiny a povahy současných obtíží, urychlí cestu k nalezení řešení hodnocení žákovské práce, která bude motivující pro žáka, kde nebude cílem ukázat žákovi jeho chybu, ale schopnost jak se chyby vyvarovat. Volba pestrých didaktických postupů je pak také závislá na schopnosti pedagoga pracovat s obsahy vzdělávání a předpokládanými výstupy, v kontextu možností žáka DOTAZNÍK PRO UČITELE 1.- 5. ROČNÍKU. Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli. Váš pedagogický pohled na žáka se stane cenným přínosem k jeho poznání. Zatrhněte, prosím, případně dopište ze svého hlediska jednotlivé dotazy. Vaše sdělení považujeme za důvěrná

Pro děti s odkladem se IVP opravdu nevypracovává. Jedná se o dítě, které, sice o rok později, normálně dosáhlo úrovně předškolního dítěte. Tato situace trvá ale asi teprve dva roky, kdysi jsme, po doporučení PPP opravdu dělali. ____ Ujasnit si, co je jejím cílem, zda slouží pouze ke konstatování aktuálního stavu dítěte nebo zda diagnostika slouží jako podklad pro stimulaci a intervenci. VÝSTUPY WORKSHOPU Výstupy z prvních workshopů 1. etapy (šk. rok 2017/2018) poukázaly na zajímavé skutečnosti, na které se bude v dalších aktivitách navazovat Zde doplňte popis vzdělávacích potřeb dítěte, které vychází z Doporučení - z bodu I. Závěry vyšetření dítěte, které jsou podstatné pro rozvoj a vzdělávání a z bodu II. Vyhodnocení Plánu pedagogické podpory (PLPP), např. individuální pracovní tempo, potíže s dodržováním pravidel Pokud dítě není pro školu zralé, požádá rodič o odklad školní docházky na formuláři, který dostane ve škole. Musí požádat nejpozději do 31. 5. Odklad školní docházky dítěte musí posoudit a písemně doporučit pedagogicko-psychologická poradna (PPP) + odborný lékař nebo klinický psycholog

Hodnocení žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Hodnocení se řídí Vyhláškou č.73/2005 Sb. Ve škole mohou být integrováni žáci. s postižením smyslovým, tělesným, mentálním nebo se specifickými poruchami učení a. chování. Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů PPP a. Takový je celý název programu PPP, do něhož se zapojila nemocnice v Písku. způsobem je zajištěna kontrola výběrového souboru respondentek a vyloučeny přístupy neautorizovaných osob k hodnocení porodnic. usnadňuje poporodní adaptaci a přispívá tak k příjemnému a klidnému začátku života dítěte. Pro. PPP Plzeň - město PPP Plzeň - sever PPP Plzeň TVOŘÍ ROZHODUJÍCÍ ZÁKLAD PRO VŠECHNY UČEBNÍ PŘEDMĚTY A DALŠÍ VZDĚLÁNÍ. • vhodným způsobem vysvětlit ostatním spolužákům rozdílný přístup k hodnocení dítěte se specifickou poruchou učen

•zákon ukládá vyhlásit pro 1. kolo 2 různé termíny •žák je povinen do 5ti dnů od doručení rozhodnutí o přijetí •PPP Brno -I-S-T 2000 R -hodnocení dítěte a očekávání. (podklady pro návrh podpůrných opatření dle vyhlášky 27/2016 Sb., § 12) Dotazník je určen pro potřeby PPP Znojmo. Prosíme o zodpovědné vyplnění, slouží k podkladům pro odbornou poradenskou intervenci 5. Způsob hodnocení : 6. Účast dalšího pedagogického pracovníka (event.další osoby )podílející se na práci se žákem: Ano Ne. 7. Návrh případného snížení počtu žáků ve třídě: Ano Ne. 8. Seznam kompenzačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka: 9

PPM přes otce dítěte / Blog ProMaminky

 1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Pravidla hodnocení žáků jsou součástí Školního řádu a školního vzdělávacího programu Naše škola - příležitost pro všechny. Platí od 19.9.2017. Tento dokument nahrazuje Pravidla hodnocení z 3.9.2012. Motto: Neděláme chyby proto, že se neučíme
 2. IVP pro děti předškolního věku - mentální postižení 29.08.2020 Podívejte se, jak může vypadat individuální vzdělávací plán pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Děláme to pro děti, všechny děti by měly mít stejné podmínky ke vzdělání, jde nám především o dobro každého dítěte (Helena Zdrubecká, ředitelka FMŠ Sluníčko). V letošním roce 2014/2015 má Sluníčko 19 dětí s OMJ z různých zemí, především z Ruska, Ukrajiny, Albánie, Polska a Srbska
 4. Snahu školy poslat dítě a rodiče pro radu do PPP chápou někdy rodiče jako agresi vůči nim. Je hlavně na učiteli, aby se dokázal s rodiči na společném postupu domluvit. Doporučuje se pečlivě zvážit nutnost vyšetření v PPP a pokusit se vystihnout chvíli, kdy je k takovému kroku třeba a možno přistoupit
 5. Metoda pro rodiče je dotazník pro rodiče dětí ve školním věku. Umožňuje zhodnotit specifické aspekty fungování a chování dětí, jako je schopnost přesouvat pozornost, plánovat, organizovat si činnost i prostor okolo sebe, schopnost kontroly a inhibice (útlum) vlastního chování, emoční kontrola či pracovní paměť (souhrnně tzv. exekutivní funkce)

IPPP ČR - PPP_analýza_diagnostik

8 separace (odstranění dítěte s postižením z běžné školy do speciálních institucí) izolace (zamezení přístupu a kontaktu dítěte s postižením s běžnou populací) zabíjení (např. ve Spartě (Řecko) děti s postižením byli pro společnost nežádoucí, a proto byliu zabíjeni) V současnosti se setkáváme s humánním přístupem Úmluva o právech dítěte byla přijata Valným shromážděním OSN 20. 11. 1989. Byla zpracována a formulována s ohledem na kulturní, náboženské, etnické, politické, ekonomické a další odlišnosti mezi národy světa. Dítě pro svou tělesnou, duševní a sociální nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a právní. Bodovací systémy jsou důvěrné, jsou zprávou o chování dítěte pro dítě samo, učitele a rodiče. Pokud je provinění dítěte natolik závažné, že je třeba využít trest, je třeba jej vykonat bez negativních emocí, dítě by nemělo získat pocit, že je trestáme proto, že je nemáme rádi nebo je chceme ponížit Česká školní inspekce Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně 5/20 (t. j. vytýčených vzdělávacích cílů) pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu, přičemž předpokládá, že hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správn Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství. Poskytujeme odborné služby dětem a mladým lidem od 3 do 21 let. Pravidelná setkání nad pracovními listy pro děti, které rozvinou soustředivost a pozornost dítěte

Video: NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI NA NĚ, Národní pedagogický

Podpora nadaných dětí Zapojmevšechny

 1. například v Úmluvě o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb.). Ad c) Povinností pedagogického pracovníka je i chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka nebo studenta. Provedení této zásady má svůj odraz na dalších místech školského zákona a v prováděcích právních předpisech
 2. Nadané a mimořádné nadané děti ‒ opomíjená skupina dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Z dotazníkového šetření škol* zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), vyplývají některá zajímavá zjištění ohledně nadaných a mimořádně nadaných dětí. Tato skupina dětí se speciálními vzdělávacími.
 3. Hodnocení realizovaného integrovaného bloku pomocí dílčích vzdělávacích cílů z RVP PV. Hodnocení dítěte. Oblasti evaluace a hodnocení. 1. 1. Identifikační údaje o mateřské škole. Mateřská škola je od 1. 1. 2003 samostatný právní subjekt. Od 1.1.2005 zapsána do rejstříku škol a školských zařízení
 4. Diagnostika dyslexie. V rámci PPP je diagnostika specifických poruch učení plně v kompetenci speciálních pedagogů. Ti v průběhu komplexního vyšetření specifických poruch učení provádějí s dětmi řadu dílčích standardizovaných zkoušek. V součinnosti s psychology PPP poté, i na základě výsledků vyšetření rozumových schopností dítěte, stanovují diagnózu a.
 5. Pokud se rozhodnete pro odklad, je nutné mít na mysli, že získaný rok navíc by dítě nemělo promarnit a tato doby by měla být maximálně věnována jeho osobnímu rozvoji. Nejste-li si nástupem svého dítěte do školy opravdu jistí, ale do školky už jej poslat nechcete, může být pro vás řešením Přípravná třída
 6. Náměty pro další pracovní setkání ŠPP: Různé přístupy k práci se třídou Vzdělávání a podpora žáků s mimořádným nadáním Sebezkušenostní výcvik Skupinová práce s rodiči, eventuelně s rodinami Vedení pedagogického týmu, motivování a relaxace pro pedagogy Problematika hodnocení žáků Vzdělávání.

Pravidla pro integraci dítěte s poruchami učení nebo

Legislativa Stanovisko České školní inspekce k poskytování poradenských služeb dětem cizincům a žákům cizincům. Česká školní inspekce zveřejňuje své stanovisko vybraným skutečnostem spojeným se vzděláváním dětí mateřské školy - cizinců (dále jen děti cizinci) a žáků základní školy - cizinců (dále jen žáci cizinci) Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nedostatečná znalost češtiny je důvodem pro stanovení individuálních vzdělávacích cílů, pro úpravy rozsahu a obsahu učiva a pro individuální hodnocení, a to i v případě, kdy žák dosud nemá individuální vzdělávací plán na základě doporučení z PPP, protože se můžeme. Dobrý den. Pokud není zdravotní důvod pro odklad dítěte, pak bych rozhodně neodkládala. V září může být vše úplně jinak a děti budou chodit do školy normálně. Pokud je důvodem pro odklad pouze COVID-19, pak to není důvod. Taky by se mohlo stát, že budete odkládat několik let

používané formuláře PPP N

PPP v první třídě, je to k něčemu? - Diskuze - eMimino

Zápis do 1
 • Locika jedovatá davkovani.
 • Dennis rader.
 • Sociální struktura.
 • Endogenity.
 • Nové policejní passaty.
 • Program nhl 2019/2020.
 • Wikimedia bilder.
 • While c#.
 • Výmarský ohař útulek.
 • Halo efekt marketing.
 • Staré řecké báje a pověsti herakles.
 • Tři opice vsetín program.
 • Funkce neverbální komunikace.
 • Pár nenormálních aktivit download.
 • Fmaj7 piano.
 • Huawei theme emui 8.
 • Nejlepší psycho horory.
 • Jak nastavit seznam email na iphone.
 • Elektronická dvířka pro psy.
 • Mazda 3 2018.
 • Barový pult se židlemi.
 • Jak se projevuji vredy.
 • Alma dye my hair.
 • Kombajn claas.
 • Makrolon plzen.
 • Kostel panny marie pod řetězem lázeňská 4 praha 1.
 • Bílá tapeta se stříbrným vzorem.
 • Saab 9 5 2006.
 • Kahau nosatý zoo.
 • Zakladni skola olomouc.
 • Z čeho vznikají křeče.
 • Kde rodit v praze.
 • Obchod duhová kočka.
 • Kandidová paronychie.
 • Jaký je fázový rozdíl kmitání.
 • Mirror video.
 • Ari nemoc.
 • Jak přibrat na prsou.
 • Zeman zdravotní stav 2019.
 • Fujifilm instax mini 90 bazar.
 • Captain marvel recenze.