Home

Členitost evropy

Evropa - Wikipedi

Evropa je území brané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie.Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) Členitost pobřeží a povrch Evropy Author: Miroslav Navrátil Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 8/7/2009 10:09:00 AM Other title

Osmisměrka, s jejíž pomocí si žáci zopakují členitost pobřeží a povrch Evropy. Nejde pouze o jednoduché vyškrtávání slov. Klíčová slova do osmisměrky je třeba zjistit zodpovězením několika otázek. Po vyplnění osmisměrky žáci najdou tajenku a odpoví na závěrečnou otázku Geografie definuje hranice střední Evropy na severu (Severní Evropa/Skandinávie oddělená Baltským mořem) a na jihu (Apeninský poloostrov/Itálie oddělená Alpami).Hranice se Západní Evropou a Východní Evropou jsou zeměpisně mnohem víc flexibilní a proto kulturní a zeměpisné definice se pohybují víc ve směru Východ-Západ než Sever-Jih, je však potřeba zmínit řeku. Horizontální - nejlenitější ze všech kontinentů - ostrovy a poloostrovy tvoří více než 1/3 světadílu Vertikální - má nejnižší průměrnou výšku (340 m.n.m.) -nejnižší místo - Kaspická nížina (-28 m.n.m) - nejvyšší místo - Alý vrchol Mont Blanc (4807 m.n.m.) Členitost Evropy Členitost Evropy • Charakterizujte členitost starého kontinentu • Horizontální x vertikální členitost • Členitost pobřeží - vysoká x nízká • Najděte v mapě (str. 4) evroé poloostrovy, ostrovy • Vertikální čl. ? - v mapě na str. 4 najděte pohoří a jejich nejvyšší vrcholy • 1/3 rozlohy Evropy. Nejnižší místo Evropy leží v proláklině Kaspické nížiny (-28 m). Na východě je Východoevroá rovina lemována protáhlým pohořím Ural (1894 m) o délce 2500 km. Skandinávské pohoří (2469 m) je na Skandinávském poloostrově. Ledovce zde vyhloubily typické fjordy

Členitost Evropy (1) Rozloha Evropy - 10.4 milionu km2 (pokud je hranice vedena po řece Ural), 10.5 milionu km2, pokud ji vedeme po Embě. Evropa je 2. nejmenší světadíl, zabírá 7% souše. Hranice Evropy Evropa/Asie: pohoří Ural (východní úpatí) - řeka Ural (řeka Emba) - SZ pobřeží Kaspického moře (to je celé v Asii! Vertikální členitost - vysoká - největší má Itálie - Španělsko - celá je náhorní plošina Meseta - v jižní Evropě velké množství sopek -> střet dvou litosférických desek (Africká a Euroasijská) - sopky: Vesuv, Etna (nejvyšší činná sopka Evropy), Strombol

Evropa: řeky - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět Poslední aktualizace: 8.11.2018 Členitost Evropy (1) Rozloha Evropy - 10.4 milionu km 2 (pokud je hranice vedena po řece Ural), 10.5 milionu km 2, pokud ji vedeme po Embě.Evropa je 2. nejmenší světadíl, zabírá 7% souše. Hranice Evropy. Evropa/Asie: pohoří Ural (východní úpatí) - řeka Ural (řeka Emba) - SZ pobřeží Kaspického moře (to je celé v Asii! This is an online quiz called Členitost pobřeží Evropy There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper. Search Help in Finding Členitost pobřeží Evropy - Online Quiz Versio

ČLENITOST POB ŘEŽÍ A POVRCH EVROPY ÚKOL: Vypl ň tabulku pod osmism ěrkou, získaná slova vyškrtej v osmism ěrce a získáš tajenku. Nakonec spl ň úkol vztahující se k tajence On-line interaktivní mapy světa (nejen) pro školáky - pojďte s námi objevovat svět Zeměpis - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus) Žáci vyhledávají informace o poloze Evropy a doplňují je do připraveného materiálu. 7. Evropa-členitost pobřeží . Žáci pomocí přesmyček, nápovědy a slepé mapy poznávají členitost pobřeží Evropy. 7. Evropa-povrch . V pracovním listu se žáci seznamují s povrchem Evropy pomocí doplňování do slepých map. V. Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Evropa státy. Poznávačka: 2. úroveň. Evropa státy. Slepé mapy: 1. úrove

Magnetická nástěnná mapa Evropy | ZŠ Mutěnická

1 ZEMĚPIS SVĚTADÍLŮ EVROPA - Poloha a členitost pobřeží Pracovní list - práce s mapou: 1. Poloha Evropy mezi oceány: 2. Poloha Evropy mezi světadíly: 3. Porovnejte rozlohu Evropy s ostatními světadíly. Do tabulky doplňte názvy šest Horizontální členitost Evropy - https://docs.google.com/document/d/1xCAyhnK5nXPcejmlvp1Y7bA4nPOBLko_ll9ktX5L8aU/edit?usp=sharin Poloha, rozloha a vodorovná členitost 80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³)

This is an online quiz called Členitost Evropy There is a printable worksheet available for download here so you can take the quiz with pen and paper. Search Help in Finding Členitost Evropy - Online Quiz Versio Osmisměrka, s jejíž pomocí si žáci zopakují členitost pobřeží a povrch Evropy. Nejde pouze o jednoduché vyškrtávání slov. Klíčová slova do osmisměrky je třeba zjistit zodpovězením několika otázek. Po vyplnění osmisměrky žáci najdou tajenku a odpoví na závěrečnou otázku. Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Evropa - vodstvo Obsahuje zaměření: EVVO Zpracováno v rámci projektu FM - Education CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 Mgr. Zdeněk Kunčar, Mgr. Lucie Tvardkov Popiš povrch, členitost, vodstvo, podnebí a vegetaci? Najdi hlavní město a další velká města. Kanada - Ottawa Druhý největší stát světa. Na rozhraní arktického a mírného pásu. Nízká hustota zalidnění (původní ob. - eskymáci a indiáni) + osadníci z Evropy (Francouzi, Angličané - úřední jazyky)

Červené pojmy pouze pro 2.G Poloostrovy: Kola, Kanin, Skandinávský poloostrov, Jutský, Cornwall (VB), Bretaňský, Iberský, Apeninský, Istrie, Balkánský - na. Členitost = dobré rozvržení řádků a slov na ploše, systematické uspořádání, organizovanost a strukturovanost textu. Text je přehledný, jasný. Forma slouží myšlence 1. sopka na Islandu 1 2. pohoří na severu Evropy 2 3. zálivy vyhloubené ledovcem 3 4. nížina na severu Apeninského poloostrova 4 5. nejvyšší hora Evropy se jmenuje Mont 5 6. sopka na Sicílii 6 7. bájná hora na Balkánském poloostrově 7. Členitost pobřeží Evropy. Oceány:Severní ledový a Atlanský. Okrajová moře:Barentovo moře,Bílé moře,Norské moře,Severní moře a Baltské moře. Podnebí Evropy. Podnebí ovlivňují mořské proudy,vzdálenost od moře, nadmořská výška a zeměpisná šířka. Subtropický pá

Zeměpisná osmisměrka - členitost pobřeží a povrch Evropy

Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men Vzdělávací hry Toporopa: Zeměpis Evropy . Můžete na mapě ukázat Belgii? A co takhle Bospor? Znáte členy Evroé unie? Tato stránka je určená všem, kteří se chtějí o Evropě dozvědět více. Patří sem školáci, dospělí, kteří chtějí vyzkoušet své znalosti, i senioři, kteří chtějí udržovat svůj mozek ve formě Evropa) Červen: zvýšená role výparu a zvýšené teploty - e od 10 hPa na S Skand. do > 20 hPa na J Evropy) Oblačnost Leden: - velká (max. v Irsku, V. Británii, Z Skand., Stř, Evropě - 70-80 %) Červen: - podobné oblasti maxim jako v zimě, oblačnost zde všude větší (70-90 %) Atmosférické srážky Atmosférické srážky. Evropy Evropa - světadíl kulturně, politicky, historicky odlišný od okolního světa, ale součást kontinentu Eurasie. Ekonomicky a politicky zejména v posledních 100 letech dominující vlivna dění v celém světě hlavně díky kolonizaci od 16.století /Amerika, Indie, Afrika, Austrálie/ 801_Geografická a politická poloha Evropy.docx (14293) 802_Členitost a povrch Evropy.docx (15777) 803_Přírodní poměry Evropy.docx (18080) 804_Historický vývoj evroé civilizace.docx (13,9 kB) 805_Osídlení a obyvatelstvo Evropy.docx (14424) 806_Struktura evroého obyvatelstva.docx (58,9 kB) 807_Urbanizace v Evropě.docx (14377

80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspickěho moře, do něhož ústí nejdelší evroá řeka Volha (3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³) Hranice Evropy vůči Asii - Ural (E), řeka Emba, Kavkaz (A) Times New Roman Arial Calibri Default Design Evropa Snímek 2 Snímek 3 Členitost Evropy Vodstvo Evropy Povrch Evropy Podnebí Evropy Vegetační pásy Rozdělení Evropy. OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222 Stránka 1 SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie Evropy - Vybrané fyzicko-geografické jednotky Brno, 201 členitost, povrch Pevniny a oceány Historie Evropy Antická civilizace (starověké Řecko 5-6.st.př. n.l.) Říše Římská a její pád okolo 1.st.n.l. Rozvoj a šíření křesťanství, sv.Augustin (učitel západu), Tomáš Akvinský (rozum a víra), významná etnika Keltové, Germáni

Střední Evropa - Wikipedi

 1. Austrálie - poloha, horizontální členitost, geologie - prezentace (.pdf) Evropa - obyvatelstvo - prezentace (.pdf) Asie - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf) Australie - osidlování a obyvatelstvo - prezentace (.pdf
 2. ologie pahorkatin, vrchovin a hornatin. Členění reliéfu odborníci obvykle vyjadřují s pomocí relativní vertikální členitosti. Setkáváme se s termíny nížina a vysočina (viz výše). Nížiny jsou území o nadmořské výšce 0 - 200 m (300 m) s rovinatým charakterem a max. relativní.
 3. 1. Evropa - poloha, rozloha, členitost: zde ke stažení 2. Evropa - povrch: zde ke stažení 3. Evropa - vodstvo: zde ke stažení 4. Evropa - podnebí:zde ke stažení 5. Evropa - přírodní krajiny:zde ke stažení 6. Evropa - obyvatelstvo: zde ke stažení STÁTY SEVERNÍ EVROPY:zde ke stažení. STÁTY JIŽNÍ EVROPY:zde ke stažen
 4. Vyzkoušeli jsme opět slepou mapu Evropy a písemně jsme také zopakovali polohu a členitost Evropy. 28.9. - 2.10. 2020. Vyzkoušeli jsme na slepé mapě Evropy určovat jednotlivé státy. V první hodině jsme pokračovali v evroém vodstvu, ve druhé jsme probrali evroé zemědělství a výživu obyvatel. Zde jsme se také.
 5. Evropa- členitost. 1) Přečtěte si text v učebnici na str. 8 a 9, důležité zapište do sešitu. 2) Překreslete a doplňte do sešitu tabulku na str. 9. Vypracovaný úkol pošlete učiteli na mail do 8.11.2020. Úkoly na týden 9.11.2020- 13.11.2020. Nakreslete mapu Podnebné oblasti Evropy ze str. 10 do sešitu
 6. Jiřní část Evropy je nejmladší, vznikla ve druhohorách a třetihorách, proto tvary Pyrenejí, Alp, Dinarid jsou velehorského rázu, dodnes pak zde doznívá horotvorný pochod sopečnou činností. Povodí: Evroé řeky mají rozvodí v nevelkých výškách starých středoevroých pohoří, popř. Východoevroé tabule

ČLENITOST A POVRCH - pobřeží je nejčlenitější ze všech světadílů JV Evropy - nedostatek srážek - stepi (hlodavci) je zde nejkvalitnější půda (pěstování obilí) Subtropické krajiny. suché stálezelené lesy (duby, borovice) olivovníky, fíkovníky, citrusy POLOHA, ČLENITOST POBŘEŽÍ ATLANTSKÝ OCEÁN. TICHÝ OCEÁN. TICHÝ OCEÁN. INDICKÝ. OCEÁN. EVROPA. POLOHA EVROPY. Evropa je druhý nejmenší světadíl, leží na severní polokouli. Je obklopena Atlantským a Severním ledovým oceánem. Hranice mezi Asií a Evropou prochází po pevnině (Eurasie). 1 Členitost. Umět ukázat na slepé mapě: Středozemní moře, Jaderské moře, Egejské moře, Severní moře, Norské moře, Baltské moře, Biskajský záliv, Lamanšský průliv, Botnický záliv, Černé moře Obsahuje výše uvedené pojmy z členitosti Evropy) Povrch. V Evropě převládají nížiny, tvoří přes polovinu rozlohy. Základní pojmy: Členitost povrchu, pohoří, nížiny 105) - Asie - Podnebí - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Typy podnebí, monzuny letní a zimn

Evropa - poloha, rozloha a členitost

mírný pás - většina Evropy, převažují západní větry (na kontinentě ubývají srážky od západu k východu) Podle výše srážek můžeme rozlišit 3 typy mírného pásu: oceánské podnebí - Menší rozdíly mezi létem a zimou, relativně chladná léta a relativně teplé zimy - sněží málokdy, celoročně více. Evropa - členitost pobřeží VY_32_INOVACE_02_Evropa-členitost pobřeží_44 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 autor: Helena Nováková ZŠ Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Zkvalitnění ICT ve slušovské škol Přírodní podmínky Evropy-leží na Euroasijské litosferické desce společně s Asií(odštěpila se z Laurásie) na severní polokouli-má ze všech kontinentů největší horizontální členitost->členité pobřeží=>hodně ostrovů a poloostrovů =2.nejmenší světadí Slepé mapy. Amerika - poloha, členitost . amerika_pol_slepa.JPG (52451) Evropa - pohoha, členitost Evropa - vodstvo (řeky) evropaslepa.jpg (824511) Europe_outline_map.png (423364) ČR - povrch ČR - vodstvo (řeky Horizontální členitost - 25% zálivy, ostrovy, poloostrovy SA, 2. na světě Oblast S Evropy zahrnuje sopečný ostrov Island, hornatý Skandinávský poloostrov (Norsko, Švédsko), Finskou jezerní plošinu a nížinný povrch Jutského poloostrova (Dánsko) a pobaltské republiky (Litva, Lotyšsko, Estonsko)..

Evropa - Skompasem.c

Školní rok začíná v úterý 1.9.2020. Podzimní prázdniny 29.-30.10.2020. Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 3.1.202 tak už víme jak vypadá povrch a členitost Evropy v dnešním kvízu se dovíme něco o státech a obyvatelích v nich. Termín: 31. května 2020. Zdroje: za normálních okolností už bych vám rozdával učebnici Evropa, ale musíte se obejít bez ní. Využijte internetové zdroje a atlas světa. Odkaz naleznete zde

Jižní Evropa - zeměpis Studijni-svet

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon V Norsku se nachází velké množství jezer. Většina z nich vznikla díky ledovcové erozi. Vyniká mezi nimi především jezero Hornindalsvatnet, které je nejhlubším jezerem Evropy (514 m). Největší rozlohu v Norsku má jezero Mjøsa (cca 365 km²), na jehož březích leží i olympijská města Lillehammer, Hamar a Gjøvik obyvatelstvo - směsice původních obyvatel, přistěhovalců z Evropy a Asie. hospodářství - hlavní význam pěstování tropických plodin. státy (výběr) a města: Nový Zéland - Wellington. Nová Guinea. Havajské ostrovy - Honolulu, jsou státem USA. Title: Poloha, rozloha, členitost a povrch Austrálie Author: zs Last modified by.

Evropa: řeky - Zeměpisný kví

Evropa - Přírodní podmínky Evropy - Skompasem

Členitost pobřeží. Pobřeží Francie je poměrně málo členité (kromě Bretaně, Riviéry a západní Korsiky).. Nejvýznamnější zátoky: Seinská zátoka, záliv St. Malo,Gironde (tj. společné ústí Garonny a Dordogne), Arcachonská zátoka, Biskajský (Gaskoňský) záliv, Lionský (Lví) záliv.; Větší poloostrovy: normandský Cotentin, Bretaňský poloostro Ticket to Ride: Europe je samostatně hratelné pokračování deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět.Takže rychle.. Kniha Geografie cestovního ruchu Evropy Slavomír Horák - Geografie Geografie cestovního ruchu Kniha je metodicky originální. Fyzicko-geografická část přehledně charkterizuje polohu i členitost území. S potřebným nadhledem je zvládnuta obtížná část, týkající se historického vývoje s důrazem na kulturně.

Členitost a pohoří Česka. 1. 11. 2011 Povrch. Česká republika má povrch členitý a v porovnání s ostatními středoevroými státy členitý povrch zaujímá většinu území. Na území republiky je necelá pětina tvarů, které můžeme označit jako ploché (roviny, kotliny, pánve, brázdy) Okolí Elby díky svému bohatému podmořskému životu, korálovým útesům a velkým hloubkám, je rájem potápěčů z celé Evropy. Optimální velikost ostrova, členitost terénu a nádherné přírodní scenérie vytvářejí výborné podmínky pro cykloturistiku, turistiku, treking, windsurfing nebo mořský kajak

Členitost pobřeží Evropy - PurposeGames

 1. Atla
 2. Zeměpis - Procvičování online - Umíme fakt
 3. Evropa - Zeměpi
 4. EU peníze školám na ZŠ a MŠ České Velenic
 5. Evropa státy (2. úroveň) - online Slepé map
Románský slohAfrika

Evropa - Web pro podporu výuky geografi

 1. Evropa :: Zeměpis.e
 2. Členitost Evropy
 3. DUMY.CZ Materiál Členitost Evropy
 4. Horizontální a vertikální členitost Evropy - Google Doc
 5. Grafologie a Psychologie: Členitost
Slepé mapy :: zeměpisGeografie Evropy – Wikipedie
 • Sebastian kurz partner.
 • Oscars 2016 winners.
 • Strih na detske kalhoty.
 • Miomat bazar.
 • Snurkové náramky.
 • Jak zasypat žumpu.
 • Sada na pěstování motýlů.
 • Krevety na špejli.
 • Plastika křížového vazu maurer.
 • Keanu reeves dokument.
 • Paramyotonie.
 • G znak.
 • Horkovzdušné vytápění krbem.
 • Registrace appaloosa.
 • Klid po práci.
 • Playstation 2 wikipédia.
 • Biblion cz.
 • Výstava orchidejí brno 2019 vstupenky.
 • Anchorman csfd.
 • Řezačka papíru elektrická.
 • Valčík anglicky.
 • Satelitní konvertor inverto monoblok 4 3 twin.
 • Třídní sraz program.
 • Co manzelovi na 40.
 • Povlečení postel.
 • Smarty reklamace.
 • Prodej ze dvora 2018.
 • Testoviny plnene spenatem.
 • Kotvy plastových oken.
 • Fermi paradox.
 • Viroza nebo angina.
 • Posilování pánevního dna muži.
 • 2017 world championship london.
 • Poválečná literatura.
 • Tu 214r.
 • Slabiny člověka.
 • Bibliografická citace wikipedie.
 • Ford mondeo 2.0 tdci 110kw recenze.
 • Mobil véčko 2017.
 • Ukazy astro.
 • Fujifilm instax mini 9 navod.