Home

Výpočty v kontingenční tabulce

V této části si uvedené podrobně vysvětlíme a popíąeme. Výpočty mimo strukturu kontingenční tabulky: Pokud do kontingenční tabulky potřebujeme doplnit výpočty nezasahující do její struktury (např. přidané sloupce nebo řádky vedle tabulky), lze to bez problémů provést Tip: Pomocí této funkce můžete vyzkoušet různé výpočty v poli hodnot.Vzhledem k tomu, že do kontingenční tabulky můžete přidat stejná pole hodnot, ale můžete ji také použít k zobrazení skutečné hodnoty a dalších výpočtů, jako je průběžný výpočet, vedle sebe

Výpočtová pole v kontingenční tabulce NaPočítači

 1. Tento článek popisuje, jak v kontingenční tabulce můžeme přepínat výpočty mezi různými funkcemi. Tedy například mezi počty, součty, průměry atd. Vyjdeme z této tabulky, která popisuje obchodní data firmy.Tabulku si můžete stáhnout tady
 2. Kontingenční tabulky. Tato část obsahuje přehled vzorců pro výpočty testových kritérií a měr intenzit závislostí na základě zjištěných četností uspořádaných v kontingenční tabulce. Názvy statistik a koeficientů jsou uváděny též anglicky. Používaná značen
 3. A právě k tomu je v kontingenční tabulce možnost jednoduchého seskupování. Stačí do datumů kliknout pravou myší a zde zvolit Seskupit. Protože Excel rozpozná, že se jedná o datumy, nabídne smysluplné možnosti pro souhrn podle období
 4. Tento článek se věnuje nastavení konkrétního pole v kontingenční tabulce, konkrétní souhrnům. V našem příkladu vyjdeme z této základní tabulky. Popisuje celkovou cenu seznamu aut seskupenou podle značek a modelů. Klikneme na jednu z buněk pole (např. slovo Alfa Romeo) a vybereme Nastavení pole

Zobrazení jiných výpočtů v polích hodnot kontingenční

Jak na počítaná (výpočtová) pole v kontingenčních tabulkách. Pro Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel 2007. V anglické literatuře je kontingenční tabulka označována jako Pivot Table. 8.1.2014 doplněno jak Excel pracuje s počitaným polem v kontingenční tabulce, pokud násobíte dvě pole ze zdrojové tabulky Tamás Zolnai informuje o implementaci výpočtu mediánu v kontingenční tabulce v programu LibreOffice Calc. V rámci kontingenčních tabulek dosud uměl LibreOffice Calc (stejně jako Microsoft Excel) celkem 11 funkcí, například aritmetický průměr, sumu nebo počet Výpočty v kontingenční tabulce. 14. Počítaná pole (Calculated fields) v kontingenční tabulce 1:50. 15. Počítané položky (Calculated items) v kontingenční tabulce 2:31. 16. Zobrazení procent v kontingenční tabulce. Výpočtová pole mohou provádět výpočty na základě hodnot obsažených v dalších polích kontingenční tabulky nebo grafu. Tím můžeme původní kontigenční tabulku rozšřít o další informace, které nejsou obsaženy ve zdrojovém seznamu. V kontingenční tabulce je pole Výnos. Jedná se o jakýsi hrubý výnos a pomocí.

Uspořádání polí v kontingenční tabulce nastavujeme pomocí podokna, které je zobrazeno na pravé straně. Toto podokno se zobrazuje vždy, když umístíme kurzor do oblasti dat v kontingenční tabulce. Vpravo nahoře v podokně máme ikonu, pomocí které lze nastavit, jak má být obsah podokna uspořádán Odkaz na libovolnou buňku, oblast buněk nebo pojmenovanou oblast buněk v kontingenční tabulce Pole1, položka1, pole2, položka2 - Nepovinný argument. 1 až 126 dvojic názvů polí a názvů položek popisujících data, která chcete načís Jednotlivá pozorování sumarizovaná v kontingenční tabulce jsou nezávislá, tedy každý prvek výběrového souboru je zahrnut pouze v jedné buňce kontingenční tabulky. Alespoň 80 % buněk kontingenční tabulky má očekávanou četnost větší než 5 a všechny buňky tabulky (tedy 100 % buněk) mají očekávanou četnost. Výpočty ve wordovské tabulce provádíte pomocí vzorců nebo funkcí. Ty vracejí výsledek do buňky, ve které jsou zapsány. Word disponuje celkem 18 funkcemi. Kaľdá funkce nebo vzorec musí začínat znakem =. Pro provádění výpočtů si v tabulce s daty vytvořte prázdné buňky, do kterých chcete vloľit vzorec (funkci) Rozložení četnosti v kontingenční tabulce. 7. Výpočty v kontingenčních tabulkách. 7.1. Výpočtová položka 7.2. Výpočtové pole 7.3. Funkce ZískatKontData (GetPivotData) 7.4. Ostatní výpočty 7.5. Zobrazení dat z pole Hodnoty jako: 8. Odkazy na buňky v kontingenční tabulce 9. Formátování kontingenčních tabule

Jak na výpočty v kontingenční tabulce; Jak na design kontingenčních tabulek je tento kurz pro vás. Co se v kurzu naučíte: Základní úvod do kontingenčních tabulek jak vytvořit a doplnit o vícenásobné řádky sloupce, filtry. Jak označovat zdrojová data pro kontingenční tabulku. Jak získat jedinečné hodnoty V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 12. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. V této lekci se budeme věnovat kontingenčním tabulkám. Kontingenční tabulka. Kontingenční tabulka nám umožňuje podívat se na data z různých úhlů pohledu a tím je jednodušeji analyzovat Výpočty v kontingenční tabulce souhrny; nastavení polí hodnot; procenta; porovnání; průběžné součty; pořadí hodnot; indexy; počítané pole a položky; Využití údajů z kontingenční tabulky; Kontingenční tabulky a externí data; Vytvoření kontingenčního grafu z hotové kontingenční tabulky; nového grafu bez.

Souhrn dat v kontingenčních tabulkách - součty, počty

Jde o to, že v tom vzorovém souboru jsou pouze 3 zaměstnanci. Ve skutečnosti je jich až 15. Takže se jedná o několik tisíc řádků měsíčně. Jednalo se mě o to udělat to pomocí vzorců přímo v kontingenční tabulce. Pokud sem to tedy pochopil správně, tohle tabulka neumí a musí se na to jít jinou cestou • Výpočty v kontingenční tabulce • Definice počítaných polí • Definice počítaných položek • Nastavení možností • Kontingenční graf • Podmíněné formátování v kontingenční tabulce • Příklady. ZAREGISTRUJTE SE NA KURZ. Kurz je zařazen v sekcích Kancelářské program Výpočty v kontingenční tabulce - Použití výpočtového pole - Použití výpočtové položky v kontingenční tabulce - Vytváření intervalových kategorií pro číselné a časové údaje. Pokročilé formátování kontingenční tabulky - Styly pro kontingenční tabulk

Kontingenční tabulky - IAsta

45. Videonávod - Jak na kontingenčky: Seskupování hodnot ..

Kontingenční tabulky (Pivot Tables) nastavení kontingenční tabulky; funkce Zobrazit hodnoty jako; výpočty v kontingenční tabulce; napojení vzorců na kontingenční tabulku; využití externích dat a Power Pivot; Grafy pro experty. grafy vodopád, krabicový, Pareto; stromové mapy, vícevrstvý prstencový graf; 3D mapy; úpravy. • Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) - Příklad kumulovaných výpočtů • Použití počítaných polí a počítaných položek • Použití seskupování • Filtrování více kontingenčních tabulek pomocí průřez Výpočty v kontingenční tabulce . souhrny; nastavení polí hodnot; procenta; porovnání; průběžné součty; pořadí hodnot; indexy; počítané pole a položky ; Využití údajů z kontingenční tabulky; Kontingenční tabulky a externí data; Vytvoření kontingenčního grafu . z hotové kontingenční tabulky; nového grafu bez. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy 137 Podmíněné formátování v jednoduché kontingenční tabulce 112 Výpočty v kontingenčních tabulkách 124 Pravidla, omezení a možnosti 12

Nastavení polí v kontingenční tabulce - detailní nastavení

Seskupovaní dat v kontingenční tabulce

Výpočty v kontingenční tabulce - Počítaná pole (Calculated fields), Počítané položky (Calculated items), zobrazení procent a přírůstku a funkce ZÍSKATKONTDATA / GETPIVOTDATA Kontingenční tabulka je nástrojem používaným při studiu kategoriálních dat. Umožňuje především testovat hypotézy o struktuře, hypotézy o. v tabulce jsou hodnoty počtů sňatků mezi ženich y nevěstami daného věku Kontingenční tabulka jako korelační, ale ne číselné hodnoty např. v legendě - co čtou a v jednotlivých sloupcích na co se dívají v televizi v jednotlivých políčkách jsou počty takových lidí (čtou daný tisk a dívají se a danou televizi Aktualizace dat v kontingenční tabulce je důležitá, pokud uživatel provedl nějaké změny v hlavní tabulce. Chcete-li aktualizovat data, měli byste kliknout myší v tabulkovém prostoru a vyvolat další nabídku. Je snadné najít položku Aktualizovat a automaticky ji aktualizovat

Excel: Kontingenční tabulky a grafy David Šimko. Jsem lektor a specializuji se na kurzy Excelu a LinkedInu. Mimo naučmese mě můžete potkat na přednáškách na Vysoké škole ekonomické, Fakultě informatiky a statistiky. Volný čas věnuji boxu, plavání a relaxaci v sauně. Volný čas věnuji boxu, plavání a relaxaci v sauně Součet v kontingenční tabulce od sginfo » 30 bře 2020 14:31 » v Kancelářské balíky 2 459 od karlos64 30 bře 2020 21:05; Zpět na Kancelářské balíky Přejít na Hardware Problémy s hardwarem Rady s výběrem hardwaru a sestavením PC. V kontingenční tabulce lze použít dva typy polí ze zdrojového seznamu nebo tabulky: Pole, která se mají použít jako názvy řádků, sloupců a stránek. Tato pole obvykle nabývají omezeného počtu textových hodnot, např. východ, západ, sever, jih

Tímto se v originální tabulce vyfiltrují pouze ty údaje, které se nachází v obou tabulkách. A my potřebujeme zobrazit v originální tabulce ty záznamy, které nejsou v tabulce se změnami, tedy negaci stávajícího stavu. Toho dosáhneme tak, že v samostatném sloupci shodné údaje označíme, dáme jim určitý příznak (např. Pokročilé nastavení a výpočty v kontingenční tabulce - Vytvoříte si kontingenční tabulku a vyzkoušíte se několik různých přednastavených výpočtů pomocí nástroje zobrazit hodnoty jako. Vytvoříte si i svoje vlastní výpočty přímo v kontingenční tabulce a také mimo kontingenční tabulku * Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) - Příklad kumulovaných výpočtů * Použití počítaných polí a počítaných položek * Použití seskupování * Filtrování více kontingenčních tabulek pomocí průřezů * Využití podmíněného formátován

Aktualizace dat v kontingenční tabulce - poradna Živě

MS Excel - Datum v kontingenční tabulce - WALL

Podmíněné formátování v jednoduché kontingenční tabulce 112. Podmíněné formátování pro více fi ltrovacích polí v jedné oblasti 113. Podmíněné formátování a více polí v oblastech řádků i sloupců 113 Zobrazení detailů 115. Detaily na novém listu 115. Detaily přímo v kotingenční tabulce 115 Změna dat 11 On-line příručka s pravidelnou aktualizací, která podstatně usnadní Vaši práci a pomůže Vám neztratit se v nepřeberném množství služeb a možností Excelu.Okamžitě máte při ruce řešený příklad k danému tématu, který je připraven ke stažení Vytvoření jednoduché kontingenční tabulky Práce s kontingenční tabulkou Pokročilé techniky práce s kontingenční tabulkou Výpočty v kontingenční tabulce Formátování kontingenční tabulky Kontingenční graf Shrnutí MS PowerPoint - základy Cíle kurz

Počítané (výpočtové) pole - Kontingenční tabulka - Excel

Výpočty v kontingenční tabulce: Funkce podrobně Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) Příklad kumulovaných výpočtů. 7.4. Ostatní výpočty 7.5. Zobrazení dat z pole Hodnoty jako: 8. Odkazy na buňky v kontingenční tabulce 9. Formátování kontingenčních tabulek. 9.1. Podmíněné formátování v kontingenčních tabulkách. 10. Sestavy s kontingenčními tabulkami. 10.1. Kombinované sestavy grafu a kontingenční tabulky 10.2 Výpočty v kontingenční tabulce. Zobrazení zpracovávaných hodnot, v procentech, porovnání s určitou hodnotou, průběžné součty, pořadí hodnot. Počítané pole, počítaná položka. Vytvoření kontingenční tabulky z oddělených datových oblastí. Vytvoření kontingenční tabulky z externích dat. Tvorba kontingenčního. Jak zvýraznit v tabulce určité hodnoty 102 Podmíněné formátování - nastavení pravidel buněk 102 Jak se zbavit podmíněného formátování 104 Správa pravidel podmíněného formátování 104 Rychle formátování tabulky pomocí stylů buňky 105 Jak vytvořit vlastní styl buňky 106 Rychlé formátování celé tabulky 10

OpenOffice.cz Výpočet mediánu v kontingenční tabulce

 1. ář) Délka: 4 výukových hodin , hodina: 9:00-12:00 [PODOBNÝ KURZ] Cíl kurzu Automaticky a podvědomě pracovat s kontingenční tabulkou a rozpoznat všechny případy jejího využití. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele Excelu, kteří zpracovávají větší množství dat a potřebují je řadit a.
 2. Předpokládejme, že chcete najít množství prodejů pro aktuální buňku v kontingenční tabulce vydělené celkovým prodejem pro všechny prodejce. Assume that you want to find the amount of sales for the current cell, in your PivotTable, divided by the total sales for all resellers
 3. Zatímco výpočty vytvořené přímo v kontingenční tabulce lze přirovnat k místní lokálce, stejné výpočty pomocí DAX funkcí lze přirovnat k tryskovému letadlu. KPI - základní prvek BI v Power Pivotu. Každý BI systém umí vypočítat poměrové ukazatele nebo KPI. Otázka je za jakou cenu
 4. Březen 2021 # Program kurzu: * Rekapitulace kontingenčních tabulek * Výpočty v kontingenční tabulce: - Funkce podrobně - Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) - Příklad kumulovaných výpočtů * Použití počítaných polí a počítaných položek * Použití seskupování *.
 5. V těchto programech se sv ými koleg y v y víjí aplikace použitelné v oblasti obchodu a účetnictví. Spolu s dalšími autory pravidelně publikuje na internetu v odborných článcích týkající se výpočetní techniky a je autorem mnoha publikací z oblasti MS Off ice
 6. Výpočty v datovém modelu doplnění dat o vlastní sloupce s výpočty Klíčové ukazatele výkonu vytvoření klíčového ukazatele v datovém modelu vytvoření kontingenční tabulky porovnávající dva souhrny; Sady vytvoření sady z popisku řádků nebo sloupců využití vytvořené sady v kontingenční tabulce; Vytvoření.

Tato data jsou v kontingenční tabulce přeuspořádána do vícerozměrných souhrnů a dávají tak odliąný pohled na původní zdroj dat. Navíc je kontingenční tabulka propojená s původním zdrojem dat a jakákoliv změna v tomto zdroji dat se promítá i do kontingenční tabulky 1. Klepněte na libovolnou zemi v kontingenční tabulce. 2. Na kartě Analýza ve skupině Výpočty klikněte na pole, položky a sady. 3. Klepněte na položku Vypočítaná položka. Zobrazí se dialogové okno Vložit vypočítanou položku. 4. Zadejte Oceánii pro název. 5. Zadejte vzorec = 3% * (Austrálie + Nový Zéland) 6 Kurz bude probíhat v počítačové učebně, účastníci si tedy mohou, ale nemusí nosit vlastní počítače. Program kurzu: Rekapitulace kontingenčních tabulek; Výpočty v kontingenční tabulce: Funkce podrobně Způsob interpretace dat - výpočty (% z, % mezi, ) Příklad kumulovaných výpočt Vytvoření kontingenční tabulky. Umístěte kurzor do oblasti buněk obsahující hodnoty včetně záhlaví řádků a sloupců. Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka.Zobrazí se dialogové okno Výběr zdroje.Zvolte Současný výběr a klepněte na OK.V dialogovém okně Kontingenční tabulka se objeví tlačítka s popisky sloupců. Přesuňte je podle potřeby do Pole stránky. Výpočty v kontingenční tabulce..88 4.3.1 Výběr typu souhrnu.. 88 4.3.2 Zobrazení zpracovávaných hodnot.. 89 Excel 2016- práce sdatabázemi akontingenčními tabulkami Dopl ně

Video: 9. lekce: Filtrování v kontingenční tabulce - Seduo.c

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca

Je evidentní, že testy homogenity pracují s hypotézou rovnosti řádkových anebo sloupcových relativních četností v kontingenční tabulce. Vhodným nástrojem je v tomto případě binomický test, srovnávající dvě relativní četnosti, ovšem hodnocení hypotézy homogenity lze provést i klasickým testem pro. Kontingenční tabulky. Ověření dat. Přehled funkcí v Excelu. Techniky pro označování buněk. Výpočty v Excelu - základní vzorce. Přečteno: 38269x. Pokud chcete v Excelu cokoliv počítat, označte si buňku, kde chcete mít výsledek a vždy musíte začít znaménkem rovná se. Poté dopište vzorec a potvrďte klávesou. Jakmile je kontingenční tabulka vytvořena ze zdrojových dat, můžete přidat pole a položky bez úpravy zdrojových dat, což se hodí pro rychlé výpočty. V tomto příspěvku ukážeme přidání pole Vypočítané do kontingenční tabulky. Začněte tím, že spustíte tabulku aplikace Excel 2010obsahuje kontingenční tabulku

Výpočtové položky mohou provádět výpočty na základě hodnot obsažených v dalších položkách stejného pole kontingenční tabulky nebo grafu.) v kontingenční tabulce: Omezeno dostupnou pamětí: Omezeno dostupnou pamětí: Omezeno dostupnou pamětí: Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky 32 767: 32 76 Vytvoření kontingenční tabulky. Nejprve si označte celou tabulku s daty (myší nebo pomocí klávesové zkratky CTRL+A). Přejděte na pás karet Vložení a klikněte v první skupině na první položku Kontingenční tabulka.Zobrazí se dialogové okno s výběrem zdroje dat pro kontingenční tabulku, my tento krok již provedli, takže můžeme potvrdit tlačítkem OK 1. označit některou buňku v datové tabulce 2. Karta Vložení, tlačítko Kontingenční tabulka 3. V dialogovém okně můžete zvolit oblast, ze které budou použita data, ev. vybrat externí zdroj dat 4. A zvolíte umístění kontingenční tabulky - na novém listu nebo v existujícím list různé možnosti vzhledu kontingenční tabulky, různé možnosti zobrazení dat. Úpravy funkčnosti: změna (výpočtové funkce), aktualizace (Refresh), úprava zdroje dat, skupinové zobrazení v kontingenční tabulce. Filtry: automatické filtry, průřez (Slicer), časová osa (Timeline). Výpočty: počítaná pole (Calculated Fields) Vytvořte kontingenční tabulku obvyklým způsobem. Přesto budeme uvažovat o procesu vytváření kontingenční tabulky pomocí příkladu aplikace Microsoft Excel 2010, ale tento algoritmus je použitelný pro jiné moderní verze této aplikace. Za základ se budeme věnovat tabulce plateb mzdy zaměstnancům podniku

Kontingenční tabulky

Výpočty v kontingenční tabulce - Počítaná pole (Calculated fields), Počítané položky (Calculated items).. Kontingenční tabulky, PowerPivot, Excel a vše kolem. Nacházíte se na stránkách, věnovaných problematice kontingenčních tabulek, grafů a všech věcí s tím souvisejících Kontingenční tabulky Metody ověřování hodnot pomocí funkcí a vzorců, generování textu pomocí vzorců, finanční výpočty. Přejít na zadání... Excel 2003 i 2007. Excel 5. Práce se seznamy, ověřování hodnot pomocí funkcí a vzorců, filtrování v seznamech, kontingenční tabulka, kontingenční graf, souhrny, tlačítka akcí, makra

V tomto okně si můžeme vybrat, jestli chceme hledat v listu nebo sešitu, hledání provést po řádcích nebo po sloupcích. Také si můžeme definovat, co přesně hledáme. Můžeme hledat vzorce, hodnoty a komentáře. Někdy se může stát, že potřebujeme nahradit v tabulce data za aktuálnější Pole filtr kontingenční tabulky Práce s procenty v kontingenčních tabulkách Vytvoření vlastních výpočtových polí * Úprava kontingenčních tabulek. Nastavení pole Filtrace a řazení v kontingenční tabulce Rozložení sestavy Opakující se popisky v kontingenčních tabulkách * Vlastní výpočty nad kontingenční tabulkou. Přestaňte se bát, kontingenční tabulky jsou opravdovým požehnáním. Nehodí se vždy a nehodí se na všechno, ale pokud se je naučíte, bude váš život zase o něco veselejší. Někdo je umí vytvářet, jiný jen používat. Mají stovky podob, ale fungují vždy stejně. Na většině kurzů stojí na okraji jako popelka. My však chceme novou královnu a proto věnujeme tomuto. být v tabulce. Tak si do ní klikněte a hlavně nic ne-zvýrazňujte. Vložte kontingenční tabulku, zvolte v dialogovém okně existující list a pak klikněte na volnou buňku vedle evidence na 1. řádku. Pokud jste trefili na kartu Vložení a nepřidali žádné další úkony, můžete potvrdit tlačítkem OK a můžeme si začít hrát

MS EXCEL | AldekonKurz Power Excel – Power Query, Power Pivot (jeden denJak vypadá Excel 2013 – ITLektor

Pole, která jsou k dispozici v kontingenční tabulce vlastně představují sloupce ze zdrojových dat. Pokud tedy bude ve zdrojových datech sloupec Sales QTY, tak bude k dispozici i v kontingenční tabulce, a to jako pole s názvem Sales QTY. Tato pole je možné umísťovat do jedné ze čtyř sekcí kontingenční tabulky Poté se otevře podokno úkolů se seznamem sloupců z oblasti dat - zde vybere pole (proměnné), která chcete mít v kontingenční tabulce zahrnuta a přetáhnete je do jednotlivých oblastí - Filtr sestavy, Popisky sloupců, Popisky řádků a Hodnoty V tomto případě obvykle testujeme nulovost koeficientů, počítaných na základě četností v kontingenční tabulce. Jde vždy o dvojici asymetrických koeficientů, které posuzují míru závislosti jednak proměnné X na Y , jednak Y na X (z každé takové dvojice můžeme vypočítat koeficient symetrický) Údaje v grafu. Při výběru políček, která se zobrazí v kontingenční tabulce, dávejte dobrý pozor. Pokud zvolíte i datum, nezobrazí se součty pro jednotlivé lékaře, ale Excel bude data v grafu zpracovávat den po dni. Můžete nicméně vyzkoušet zapnutí všech údajů a podívat se, jak bude výsledek vypadat

 • Jak zmenit region na ps4.
 • Asymetrické tričko.
 • Hangouts for windows.
 • Mate čaj účinky.
 • Duravit plánovač.
 • Desert rose karaoke.
 • Whitney houston filmy.
 • Schůdky k patrové posteli bazar.
 • Spinning brno střed.
 • Pedf uk knihovna.
 • Epic rap battle tolkien.
 • Říkanky k jídlu.
 • Thanos herec dabing.
 • Mandle zdravá potravina.
 • Bazar praha 13.
 • Smutné obrázky o lásce.
 • Nádory z plazmatických buněk.
 • Princess protection program online.
 • Reishi dr max.
 • 1920x1080 wallpaper gaming.
 • Smoke shop praha.
 • Památky lucembursko.
 • Řez angreštu video.
 • Sasha pieterse filmy.
 • Vírník princip.
 • Výkup snowboardů praha.
 • Klapavka obecná chov.
 • Dendrobaena veneta.
 • Pronájem limuzíny brno cena.
 • Drogy dokument.
 • To nejlepší na kubě.
 • Volby 1935.
 • Papežská klatba.
 • Bluetooth klávesnice test.
 • Prasátko peppa wiki.
 • Ryby které žerou řasy.
 • Citáty o fotbalistech.
 • Vánoční písničky akordy.
 • Endokrinologie praha 12.
 • Ples viničné šumice 2019.
 • Římská říše kniha.