Home

Crigingerova mapa

Název: Crigingerova mapa. Galerie: Mapy. 1 / 4 Popis: Crigingerova mapa - výřez okolí Toušeně. Crigingerova mapa Čech v Jáchymově U příležitosti 500. výročí založení města Jáchymov proběhla přednáška o místním rodákovi J. Crigingerovi a jeho mapě Čech V sobotu 16. 4. 2016 proběhla v Jáchymově v Muzeu Královská mincovna přednáška o Johannu C. Crigingerovi, autorovi druhé nejstarší samostatné mapy Čech

Nürnberg Bayern 100 J

Crigingerova mapa

 1. ČUZK, Archivní mapy, Staré mapy, Historické mapy, Zeměměřický úřad, císařské otisky, indikační skici,Mapový serve
 2. Crigingerova mapa Čech má název Bohemiae regni chorographica descriptio a má tvar oválu o rozměru os 486 x 412 mm, doplněného na východě a západě polokruhovými výběžky. Měřítko není na mapě uvedeno a jeho přibližná hodnota je 1:683 500 V rozích je mapa
 3. Crigingerova mapa Čech z roku 1568: Obchodní kód : 632782: Výdejní jednotka: Čechy: Cena za jednotku: Ceník produktů a služeb ZÚ: Výdejní formáty: TISK: Souřadnicové systémy: Popis produktu: Mapa Čech a přilehlého pohraničí z roku 1568. Autor Johann Criginger. Je orientována k severu. Zobrazuje 292 sídel, vodstvo, porosty.
 4. Crigingerova mapa mapa Čech z roku 1568 rozměry: 486 x 421 mm, typický tvar oválu.

Crigingerova mapa Čech v Jáchymově — Přírodovědecká fakulta U

Crigingerova mapa Čech - kopie Mapa Johanna Crigingera, byť nebyla bez chyb, se stala předlohou pro řadu cizích vydavatelů. Toto je dobová kopie z dílny mimořádně významného vlámského kartografa, obchodníka mapami a nakladatele Abrahama Ortelia (1527 - 1598) z roku 1585 Crigingerova mapa Čech (1568) rozměr mapy 486 x 421 mm měřítko cca 1 : 683 500 byla oválná - ohraničena dvěma okrouhlými oblouky zobrazeno 292 sídel, český a německý popis chudý horopis - kopečky Aretinova mapa Čech (1619) měřítko 1 : 504 000 zobrazeno 1157 osídlených měst, jmenný rejstřík a souřadnice, zákre Kuřim je město v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v Bobravské vrchovině, 14 km severozápadně od Brna, na okraji přírodního parku.. Crigingerova mapa Čech (1568) (Bohemiae regni nova chorographica Descriptio) • Mapa je v rozích doplněnarytinami s erby čtyř panovníků Koruny české - Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice • Na horní straně rámu je zobrazen v malém kruhovém rámečku medailon s profilem císařeRudolfa II

Mapa byla vytištěna v Liu a později po Crigingerově smrti ji tiskař v Praze velice výhodně prodával a do mapy vlepoval na prázdné místo portréty vládnoucích panovníků. Crigingerova mapa je mnohem obsáhlejší než Klaudiánova a to i přes to, že ji Criginger kreslil doma a při její tvorbě necestoval Česko, úředním názvem Česká republika, je stát ve střední Evropě. Samostatnost nabylo 1. ledna 1993 jako nástupnický stát Československa, předtím..

- Klaudyánova mapa Čech Crigingerova mapa Čech Aretinova mapa Čech -> : © Filip Antoš, 200 Crigingerova mapa (1567) Německý spisovatel a kartograf Johann Criginger vytvořil v roce 1567 mapu Saska pro saského kurfiřta Augusta, který z vydáním souhlasil, až když byl z mapy odstraněn jeho portrét a erb. Za zpracování obdržel 50 zlatých. Mapu v roce 1570 zařadil. Crigingerova mapa pak byla používána jako předloha pro mapy Čech, které po roce 1570 vycházely v holandských atlasech. První ji do svého atlasu Theatrum orbis terrarum použil Abraham Ortelius, naše ukázka však pochází z atlasu Speculum orbis terrarum vydaného v roce 1593 antverým kartografem a nakladatelem Cornelisem de.

•Úvodní mapa světa typu Orbis Terrarum v oválném promítání, které vyvinul Peter Apian. •Následují mapy Ameriky, Asie, Afriky a Evropy a poté regionální mapy. •Mapy vyryl Flám Frans Hogenberger (1535-1590), působící v Kolíně nad Rýnem. •V roce 1593 již atlas obsahoval 137 map, v roce 1612 již 166 V roce 1568 byla vydána mapa Čech vyhotovená Johannem Crigingerem, která obsahuje zákres 224 měst a obcí v přibližném měřítku 1: 683 500. V porovnání s Klaudyánovou mapou znázorňuje podrobněji výškopis, pro jehož vyjádření byla použita tzv. kopečková metoda Aretinova mapa Čech z roku 1619: Obchodní kód : 632781: Výdejní jednotka: Čechy: Cena za jednotku: Ceník produktů a služeb ZÚ: Výdejní formáty: TISK: Souřadnicové systémy: Popis produktu: Mapa Čech a přilehlého pohraničí z roku 1619. Jako autor je uváděn Paulus Aretin z Ehrenfeldu. Je orientována k severu Současná data - základní datová sada - obce - stav; Současná data - základní datová sada - stát- stav; Současná data - základní datová sada - změn Crigingerova mapa Čech má název Bohemiae regni chorographica descriptio; mapa má tvar oválu, jehož osy mají rozm ěry 486 mm a 412 mm. Ten je na východ ě a západ ě dopln ěn o polokru-hové výb ěžky. Mapa je v rozích vypln ěna rytinami, které zobrazují mužské postavy a erbovní zna

Crigingerova Mapa Čec

Hellwigova mapa Slezska z roku 1561: Obchodní kód 632784: Výdejní jednotka: Slezsko: Cena za jednotku: Ceník produktů a služeb ZÚ: Výdejní formáty: tisk: Souřadnicové systémy: Popis produktu: Mapa Slezska, Kladska, většiny Dolní a Horní Lužice a přilehlého pohraničí z roku 1561. Autor Martin Helwig. Je orientována k jihu - Crigingerova mapa Čech Aretinova mapa Čech Vetterova mapa Čech -> : © Filip Antoš, 200 druhá nejstarší mapa Čech - Crigingerova mapa. Není zde zpracován p římo originál, který se dochoval jen ve dvou neúplných exponátech, ale je využito v ěrné kopie Crigingerovy mapy, kterou zpracoval Abraham Ortelius a v roce 1570 ji uve řejnil ve svém atlase Crigingerova mapa. V o g t o v a m a p a. Naše nejstarší kartografická díla • Müllerovamapa (1721) -25 listů mapy -Měřítko přibližně 1 : 132 272 -Zvětšená do měřítka 1 : 28 800 byla základem pr INSPIRE view service - Cadastral Parcels (CP) INSPIRE view service - Geographical Names (GN) INSPIRE view service - Hydrography (HY) INSPIRE view service - Transport Networks (TN

Müllerova mapa Čech z roku 1720: Obchodní kód : 632788: Výdejní jednotka: Čechy: Cena za jednotku: Ceník produktů a služeb ZÚ: Výdejní formáty: TISK: Souřadnicové systémy: Popis produktu: Müllerova mapa Čech z roku 1720 a přilehlého pohraničí. Autor Johann Christoph Müller. Je orientována k severu. Největší stará. Uživatelské hodnocení a recenze na Nástěnné mapy Čechy Criginger 1569 - nástěnná historická mapa - LUX (dřevěný rám, sklo, podlepeno). Odkazy na odborné recenze. Kompletní informace k výběru

 1. Crigingerova mapa Čech Autor Johann Criginger, rok vydání 1568, měřítko 1:680000. Johann Criginger se narodil roku 1521 v Jáchymově. Roku 1546 byl na univerzitě ve Wittenberku promován na magistra svobodných umění. Stal se učitelem a později farářem v Marienberku, kde roku 1571 zemřel
 2. Ze kterého roku pochází Crigingerova mapa? ? 1561 ? 1568 ? 1569 ? 1529; V jakém měřítku byla vytvořena Komenského mapa? ? 1 : 504 000 ? 1 : 288 888 ? 1 : 470 000 ? 1 : 288 000; V jakém měřítku byla vytvořena Aretinova mapa? ? 1 : 637 000 ? 1 : 288 000 ? 1 : 680 000.
 3. Čeština: Crigingerova mapa Čech - Kopie z Theatrum Orbis Terrarum Abrahama Ortelia (Kuchař, Vývoj mapového zobrazení území Československé republiky I. : Mapy českých zemí do poloviny 18. století. Praha, 1959. pp. 15-16
 4. Old map Mapa Čech z 2. poloviny XVI. století, typu Crigingerova. Old Maps Online. Timeline Attributes. 1000-2010 Mercator. Drag sliders to specify date range From:.
 5. Mapa Čech z 2. poloviny století XVI. typu Crigingerova / Hlavní autor: Kuchař, Karel, 1906-1975: Korporátní autor: Univerzita Karlova. Geografický ústav (1920-1950) Československo. Ministerstvo školství a národní osvěty. Typ dokumentu: Kniha

Klaudyánova mapa 13,1 15,1 13,9 Crigingerova mapa 12,0 15,4 14,0 Tab. 5-3: Porovnání středních kvadratických odchylek u Crigingerovy a Klaudyánovy mapy Do prostředí ArcMap jsem si načetla z databází vrstvy Města, Hrady, Řeky. Pro lepší představu jsem si také připojila současné hranice České republiky. Po načtení. 1.2.2018 - This Pin was discovered by Martin Pardubický. Discover (and save!) your own Pins on Pinteres

ČÚZK: Geoportá

• Crigingerova mapa Čech (1568) • Aretinova mapa Čech (1619) • Vetterova mapa Čech v podobě růže - Bohemia Rosa (1668) • Vogtova mapa Čech (1712) • Müllerova mapa Čech (1720) Nejvýznamnější mapy Moravy: • Fabriciova mapa Moravy (1569) • Komenského mapa Moravy (1627) • Vischerova mapa Moravy (1692 Obr. 3: Crigingerova mapa Č ech, zdroj [13] 3.1.4 Aretinova mapa . Třetí mapu Čech sestrojil Pavel Aretin z Ehrenfeldu, byla vydána v roce 1619 a podruhé roku 1632 (Obr. 4). Proti předcházejícím mapám vyniká značnou podrobností ve vyznačení míst, jichž obsahuje na 1 200. Byla často předlohou pr snímek 2 Přednáška HGČR 1a 2 Staré mapy Českých zemí malých měřítek z Klaudyánova mapa Čech z roku 1518 z Crigingerova mapa Čech z roku 1568 z Aretinova mapa Čech z roku 1619 z Helwigova mapa Slezska z roku 1561, vydání z roku 1655 z Fabriciova mapa Moravy z roku 1569, vydání z roku 1625 z Komenského mapa Moravy z roku 1680 podle rytiny z roku 162

Crigingerova Mapa čech

Staré a nové mapy z území České republiky Staré mapy Česk

 1. Mapa, plán, obsah a dělení map Kartografie Ústav geoinformačních technologií Crigingerova mapa Čech (1569) Vogtova mapa Čech z roku 1712. Erbenova mapa Čech z roku 1883. Vetterova mapa Čech v podobě růţe (1668
 2. Crigingerova, Aretinova, Vogtova. Mapy Moravy: Fabriciova, Komenského Slezsko: Mapa: Zmenšený generalizovaný obraz Země, převedený do roviny pomocí kartografického zobrazení. Plán: Zmenšený pravoúhlý průmět malé části zemského povrchu do roviny
 3. KUCHAŘ, Karel. Mapa Čech z 2. poloviny XVI. století, typu Crigingerova.Praha: Geografický ústav Karlovy Univerzity, 1932, 26 s
 4. Mapa Čech z 2. poloviny 16.století, typu Crigingerova License: Mapová sbírka PřF UK v Praze Size: 406.37 KB License Agreement: Kartografická a vědecká díla smějí být použita pouze pro studijní účely, je zakázáno používat je ke komerčním účelům v jakékoli hmotné či nehmotné formě nebo je aplikovat či modifikovat
 5. Crigingerova mapa Čech (1568) Mapa byla vytvořena v domácím prostředí, bez procestování českého území, s cizí . Historické měřické postupy při tvorbě nejstarších samostatných map Čech, Moravy a Slezska.
 6. Spolehneme-li se na tuto dataci, byla by Crigingerova mapa druhým nejstarším kartografickým dílem českého původu. Mapa přitom těžila z vyobrazení, které se opíralo o Klaudyánův jednolist (Nürnberg? 1517-1518) a bylo zažazeno do Münsterovy německé kosmografie (Basel 1544). Criginger však poprvé zavádí zeměpisné délky.
Category:Old maps of Bohemia - Wikimedia Commons

Nejstarší mapou Čech je Klaudiánova mapa z roku 1518. Jejím autorem byl p říslušník Jednoty bratrské Mikuláš Klaudián. M ěřítko této mapy je cca 1 : 637 000. Roku 1568 byla vytvo řena Crigingerova mapa. Tu vyhotovil luteránský kn ěz Johan C. Criginger v měřítku asi 1 : 683 500 Ta se stala po 50 letech vzorem a inspirací druhé nejstarší mapy Čech (Crigingerova mapa). V roce 1568 byla vyhotovena luteránským knězem Johannem Crigingerem (1521 Jáchymov - 1571 Marienberg) a ačkoli ji kreslil tzv. od zeleného stolu v pohodlí domova, je mnohem dokonalejší než její předloha Transcript Česká republika na mapách ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Přírodní vědy moderně a interaktivně Česká republika na mapách Vývoj mapové tvorby DO RENESANCE NEEXISTOVALY ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Přírodní vědy moderně a interaktivně SAMOSTATNÉ MAPY ČESKÝCH ZEMÍ naše území zobrazováno jako součást jiných států a vyšších celků. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY Tvorba obecně zeměpisné nástěnné mapy Evropy odpovídající kurikulu ZŠ. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michael Karlík Geografie se zaměřením na vzdělávání, Ge - Tv Vedoucí práce: RNDr

Crigingerova mapa Čech má název Bohemiae regni chorographica descriptio; mapa má tvar oválu, jehož osy mají rozměry 486 mm a 412 mm. Ten je na východě a západě doplněn o polokru-hové výběžky. Mapa je v rozích vyplněna rytinami, které zobrazují mužské postavy a erbovní zna

Kuřim (Město) • Mapy

KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH - ZDOBNÁ ČÁST. zpracovaný podle Crigingerova vzoru zařadil do svého atlasu Theatrum Orbis Terrarum již v roce 1570. Ryteckých prací se pravděpodobně ujal Franz Hogenberg, který zhotovil v atlase většinu map. Mapa má měřítko 1:700 000 a vyšla v nezměněné podobě ve všech vydáních Orteliova. File:Palackeho mapa Cech. Wikimedia Commons Mikuláš Klaudyán. Výstava o nejstarší mapě Čech až do konce roku File:Mapa Čech 1712. Wikimedia Commons Staré mapy «Vlast.cz Fasciculus:Erbenova mapa Čech (1883). Vicipaedia. Čechy 1847 File:Crigingerova mapa Čech.png Wikimedia Commons ČÚZK: Geoportál File:Mapa Čech 1744. Wikimedia. • Mapa Čech od Mikoláše Klaudyána, v dalších vydáních se objevuje mapa Crigingerova • Zajímavé informace o Čechách - v Rakovníku se dělá dobré pivo, v Berouně ručnice a v Klatovech dobré sýry • První díl této publikace přeložil do češtiny Zika Puchovsky (Zikmund z Puchova) a vydal pod velmi nadneseným názvem

Johann Criginger - Wikipedi

Mamutí kel. Mapa města Konya. Babylonská říše. Bedolinská mapa. Babylonský plán města. Říše Římská. Starověké Řecko. Anaximandros z Milétu. Babylonská mapa s.. Mapa dle definice VÚGTK je zmenšený generalizovaný konvenční obraz Země, kosmu, kosmických těles nebo jejich částí převedený do roviny pomocí matematicky definovaných vztahů (kartografických zobrazení), ukazující prostřednictvím metod kartografického zná

Česko (Stát) • Mapy

Komentáře . Transkript . Historický vývoj tvorby ma Odvozena Speci ln mapa kr lovstv esk ho 1:144 000 a Schedova gener ln mapa 1:576 000. Dlouh doba v roby. T et vojensk mapov n : 1872 - 1883. 1:25 000, z katastr ln ch map. 4 mapy tvo ily list speci ln mapy 1: 75 000, 30 x 15 Polyedrick zobrazen , Bessel v elipsoid This page was last edited on 11 May 2019, at 06:54. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Vicipaedia Místopisná mapa Čech Soubor:Mapa Čech 1712. - Wikipedie. Zeměpisná mapa Čech s hranicemi krajů r. 1654 a hlavními silnicemi Mikuláš Klaudyán. Výstava o nejstarší mapě Čech až do konce roku Soubor:Crigingerova mapa Čech.png - Wikipedie Čechy 184 Crigingerova Mapa čech. rodos mapa rybářské revíry mapa rumunsko mapa rakousko mapa salto angel mapa santorini mapa satelitní mapa čr online regiony čr mapa. Johann Criginger Wikipedie. Cuzk Geoportal. Mapa Cech Z 2 Poloviny Xvi Stoleti Typu Crigingerova. Cuzk Geoportal. Cuzk Geoportal

Crigingerova mapa Čec

Staré mapy našich zemí - obr. 1 Přiřazovací cvičení. Vyberte z levého slouce správné odpovědi. Kontrol ptolemaiova mapa velkÉ germanie / germania magna auf der weltkarte des claudius ptolemÄus. historickÁ mapa germanie / historische landkarte germaniens klaudyÁnova mapa Čech / klaudyÁns landkarte bÖhmens _____ crigingerova mapa Čech / crigingers landkarte bÖhmens aretinova mapa Čech / aretins landkarte bÖhmens ____ 3.2 Crigingerova mapa Čech Mapa ýech od Johanna Crigingera Bohemiae regni chorographica descriptio vyšla v roce 1568 v přibližném mřítku 1 : 683 500. Na rozdíl od mapy od Mikuláše Klaudiána je orientována, jako už všechny mapy vzniklé pozdji, na sever [8] Crigingerova mapa Čech, vytištěná v Praze roku 1568, zachycuje také pramen říčky Teplé a Teplou samu nad šumavskými lesy - pozoruhodné je označení Boh. Cheb kus vlevo. Repro M. Hlinomaz, Klášter premonstrátů Teplá : přehled dějin duchovního fenoménu Tepelska (2003), s. 3

Historické mapy I

Nejstarší mapy středoevroých zemí - Wikipedi

Crigingerova mapa Čech v kopii z roku 1570 má uvedeno Labe rzeca. Zajímavostí je, že Labe je jedinou naší řekou, jejíž český název není ženského rodu. Polabí je rovněž bohaté na pověsti a legendy. Snad každé místo se může pochlubit tajemnými příběhy ze své historie, každé má Mapa Čech 1 : 500000. Bez titulu: Soubor statistických map Čech. Mapa Čech z 2. poloviny XVI. století, typu Crigingerova. Mapa Čech 1 : 800000. Topographische Landkarte von Böhmen 1 : 560000 Čechy (Česko) V. Klement's Nachfolger. Charte von Boehmen 1 : 1030000 Česko. Charte von Boehmen 1 : 990000 Česko Biller, F. Schönberg, Johann. 1932: Mapa Čech z 2. poloviny XVI. století, typu Crigingerova (MCB 1/2; str. 1—26) L'analyse cartométrique de quelques cartes construites d'après la méthode de Donis (Zbornik radova na III kongresu slovenskih geografa i etnografa u Jugoslaviji 1930, str 146 Crigingerova Mapa Cech Stock Photo 187688141 Alamy. File Mapa Cech 1744 Jpg Wikimedia Commons. File Historicka Mapa Cech 14 Stol Jpg Wikimedia Commons. Mistopisna Mapa Cech. Klaudianova Mapa Wikipedie. Zemepisna Mapa Cech S Hranicemi Kraju R 1654 A Hlavnimi Silnicemi. Cechy 1847 Crigingerova mapa Cech. Stojíte na pravém brehu reky, která je spolu se svým prítokem Úhlavkou (neplést se šumavskou Úhlavou) geologicky nejstarší rekou v Cechách. Odvodnuje velkou cást Plzenského kraje, do Vltavy nese také vody ze Stredoceského i Karlovarského kraje

Historické mapy IIHistorie Kartografie Timeline | Preceden

Bohemia, Historické Map

Crigingerova mapa Čech z roku 1568 18.11.2014 1:00 Mapa Čech a přilehlého pohraničí z roku 1568. Autor Johann Criginger. Je orientována k severu. Zobrazuje 292 sídel, vodstvo, porosty, reliéf. Názvosloví je české a německé, někdy zkomolené, další popisy latinské Prohlašuji, že jsem zadanou bakalá řskou práci vypracovala samostatn ě. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznam

Aretinova mapa Čec

Crigingerova mapa Čech z roku 1568 se stala předlohou pro řadu odvozených kopií publikovaných především v nizozemských atlasech v 16. a 17. století. Mapu nebo její rukopisnou kopii znal dobře i významný antverý kartograf a nakladatel Abraham Ortelius a obdobný list, zpracovaný podle Crigingerova vzoru zařadi Odvozena Speciální mapa království českého 1:144 000 a Schedova generální mapa 1:576 000. Dlouhá doba výroby. Třetí vojenské mapování : 1872 - 1883. 1:25 000, z katastrálních map. 4 mapy tvořily list speciální mapy 1: 75 000, 30´x 15´ Polyedrické zobrazení, Besselův elipsoid Jul 16, 2016 - Soubor:Crigingerova mapa Čech.png - Wikipedie ČÚZK: Geoportál Johann Criginger - Wikipedie Crigingerova Mapa čech | adviseurmakelaar ČÚZK:. Nápadným znakem je jižní orientace mapy, která je opačná ve srovnání s dnešními mapami. O novou mapu Čech se postaral protestantský duchovní ze saského Marienberku, který se narodil v Jáchymově Jan Criginger (1568 - Crigingerova mapa Čech). Mapa vystihuje velmi dobře horskou hradbu Krušných hor , Českého lesa a Šumavy Soubor:Erbenova mapa Čech (1883). - Wikipedie Staré mapy «Vlast.cz Soubor:Mapa Čech 1712. - Wikipedie Mapa čech | adviseurmakelaar File:Palackeho mapa Cech. Wikimedia Commons . Místopisná mapa Čech Soubor:Crigingerova mapa Čech.png - Wikipedie Průvodce po Česku hrady, zámky a jiné památky Soubor:Mullerova mapa Cech 13 Hloupetin

BOHEMIA, HISTORICKÉ MAPYCenová MapaBRTNICE- malebné městečko

Crigingerova mapa z roku 1568, Aretinova mapa z roku 1619, Stichova mapa z roku 1676, Vogtova mapa z roku 1712, Müllerova mapa z roku 1720. 1.2.2 Morava Dle Veverky a Zimové (2008, s. 79) je název Morawia poprvé zmíněn roku 877. Morava. 4 Nejstarší mapy českých zemí (mapy 1-18) Staré katastrální mapy (mapy 19-23) Staré vojenské mapy (mapy 24-33) Soukromá kartografie (mapy 34-37) Moderní státní mapy (mapy 38-49) Atlasy (atlasy 50-51 Vývoj kartografie a mapování Seminář 2005 Prehistorické památky Nález 2 kostěných destiček ze Schaff-hausenu (nález 1911, Švýcarsko) Rytiny ve skalách údolí Jeniseje a u Ladožského jezera Rytina na kl Willem Janszoon Blaeu (1571-1638) významný nakladatel kartografické produkce v Nizozemí. Vyučil se truhlářem a na cestách roku 1594 krátce zakotvil u Tychona Brahe, s jehož pomocí konstruoval matematické a astronomické přístroje.Asi o dvě léta později (ca 1596) založil v Amsterodamu firmu, která se zprvu specializovala na výrobu zemských a nebeských glóbů (Jak lze snadno dohledat z latinsky psaných textů, nebo dobově vydaných mapových děl a atlasů: Klaudyánova mapa z roku 1518, Crigingerova 1568, Aretinova 1619, Vetterova 1668, Vogtova 1712, Müllerova 1720, Palackého 1876, poprvé použit v mapovém díle výraz, vedle známého Bohemia, Čechy!). Německý výraz pro Čechy - Böhmen. Crigingerova mapa. Užovka podplamatá. Tuberositas ossis cuboidei. Jaterní encefalopatie stefajir. Bešamel poměr. Lucie bílá neposlušné tenisky. Jak ztlumit menstruaci. Eurolines recenze. Columbus update sd karte. Hard czech words. Plavání motýlek. Jak dlouho se lisují květiny. Jeep grand cherokee 5.9 v8

 • Costa brava nejkrasnejsi mista.
 • Prague webcam old town.
 • Saténové pyžamo dámské.
 • Angie harmon vyska.
 • Nikon coolpix l830 bazar.
 • Říkanky k jídlu.
 • 2.světová válka.
 • V for vendetta mask.
 • For q sekera.
 • Biopsie prsu brno.
 • Jan maxián nightwork.
 • Nfc telefon.
 • Krásný den gif.
 • Massey ferguson výrobce.
 • Max factor false lash effect akce.
 • Body wrap jihlava.
 • Slow cooker recepty.
 • Avac sro.
 • Dálkový ovladač lg akb72914209.
 • Rukavice bail 12 oz.
 • Osmanská říše dokument.
 • Co zasadit vedle paprik.
 • Jak jezdit s tříválcem.
 • Svařování plastů návod.
 • Strategické hry ke stažení zdarma plné verze.
 • Eta distance tachometr.
 • Www map ycz.
 • Genetické testy rakovina cena.
 • Corega s krabičkou.
 • Ruplo mi v zádech.
 • Warcraft krev a čest.
 • Mikrovlnné vlnění.
 • Felix spořič obrazovky.
 • Drak přichází.
 • Věnečky a větrníky z odpalovaného těsta.
 • Dopravní kamery pražský okruh.
 • Range rover evoque 2012.
 • Staroměstská radnice brožíkova síň.
 • Potočari.
 • Rukavice bail 12 oz.
 • Jizdenky mhd.