Home

Pasivní dům definice

Pasivní dům - Wikipedi

 1. Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu
 2. Pasivní dům - definice Pasivní dům je dům, který má měrnou roční spotřebu energie na vytápění menší jak 15 kWh/m2/rok
 3. Proč pasivní dům. Důvodů k pořízení pasivního domu je hned několik. Většinu investorů k pořízení pasivního domu vede myšlenka co nejnižších provozních nákladů. Čím nižší bude měrná potřeba tepla domu, tím budou nižší výdaje za vytápění
 4. Pasivní domy se v českých normách objevily ještě mnohem dříve než byl na našem území vůbec nějaký postaven. Norma ČSN 73 0540 jej popisuje následovně: Rozdělení podle energetické náročnosti. 'Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé.

Pasivní dům - co to je a jak funguje? stavimbydlim

 1. Definice pasivního domu Pasivní dům je dům s velmi nízkou energetickou náročností. Ta je dána měrnou potřebou tepla na vytápění (potřeba tepla na metr podlahové plochy a rok), která se jako definice pasivního domu vždy udávala hodnotou 15 kWh/m².a
 2. Pasivní domy mají už z definice skvělé parametry tepelné izolace a musí být absolutně vzduchotěsné, proto je také před kolaudací prováděn takzvaný Blower-door test (test vzduchotěsnosti). Při výstavbě pasivního domu je dbáno na precizní provedení všech konstrukčních detailů
 3. ulého století a první experimentální dům (přesněji řadový dům se čtyřmi bytovými jednotkami), který splňoval pasivní standard, postavili v Darmstadtu v roce 1991
 4. Pasivní dům dle TNI. Jde o národní definici pasivního domu, který má mít maximální potřebu tepla na vytápění 20 kWh/(m 2.a), ovšem vztaženo na celkovou podlahovou plochu. Vztažné plochy. Pro informaci zde ještě uvádím definice jednotlivých podlahových ploch
 5. imalizuje potřebu primární energie z neobnovitelných zdrojů a

Pasivní domy byly ještě před nedávnem počítány na prstech ruky a počet lidí, kteří věděli, o co jde, nebyl významně vyšší. Dnes jich stojí stovky a co je hlavní, slovní spojení pasivní dům se skloňuje takřka v každé rodině. Tato výstavba má své zvláštnosti, kterým se budeme věnovat v tomto článku a také v průběhu celého následujícího pololetí Rozdíly mezi nízkoenergetickými a pasivními domy mohou být velké.Asi nejsložitější je říci si jak definován nízkoenergetický a pasivní dům. Definice pasivního a nízkoenergetické domu. Někdo Vám řekne, že pasivní dům je ten, který je postaven z cihel pro pasivní dům. Toto je asi největší omyl Definice pojmu pasivní dům. Termín pasivní dům pochází z německého slova Passivhaus a označuje stavbu, která splňuje přesně stanovená přísná kritéria na energetické úspory při provozu domu.Nejedná se o stavební systém, ani o architektonický styl, ale o samostatnou část při navrhování a projektování nemovitostí, ať už jde o novostavby či rekonstrukce Definice Pasivní dům Je stavba , která vyhovuje přísným kritériím energetických úspor při užívání domu . Tento název vychází převážně z principu činnosti pasivních tepelných zisků v domě a jeho spotřeba je ročně do 15kWh na m2 vytápěné plochy Pasivní dům - definice: Pasivní dům (PD) je stavba, která splňuje přísná kritéria v oblasti energetických úspor provozu domu (zejména úspory za vytápění). Zdokonalením pasivního domu s využitím vlastních zdrojů vzniká tzv. nulový dům. Nulový dům je nezávislý na dodávkách a především cenách energie, protože si její potřebu dokáže sám pokrýt - vyrobit.

Definic, co je to pasivní dům, existuje více. Nebudu zde rozebírat ostatní pojmy jako NED, nulový dům, aktivní dům, energeticky optimalizovaný (efektivní) dům Pasivní dům Stará Ves: Stará Ves nad Ondřejnicí. Konstrukce: Zděná, monolitická Typ budovy: Rodinný dům V srdci vinařského kraje, v jihomoravských Šardicích, si čtenáři Josef s Marií postavili domek. Nechtěli však obyčejný dům. Rozhodli se, že si sami postaví energeticky pasivní dům, který bude splňovat veškerá přísná kritéria pro tento typ staveb, navíc bude hezký a příjemný na bydlení. Povedlo se! Dům je postaven s takovou precizností, že se profesionálové. Dům buď je pasivní - dle výše uvedené definice, nebo není. Pokud je dosaženo hodnoty 15 kWh/m2 rok, pak se za pasivní považuje. Pokud těch parametrů dosaženo není, pak se jedná o nízkoenergetický dům, může být i s prvky pasivního domu

Nízkoenergetické a pasivní domy - SIN

Jedním z požadavků je příslušná potřeba energie na vytápění. Pasivní dům potřebuje 15 kWh/m2 ročně, nízkoenergetický dům 50 kWh/m2 ročně, dům s téměř nulovou potřebou energie podle novely vyhlášky, která se očekává v první polovině letošního roku, 30-45 kWh/m2 ročně Pasivní domy z našeho katalogu sklízí úspěchy u majitelů i odborníků. Rodinný pasivní dům Spruce 20 obdržel titul TOP dům 2010 dle odborné poroty časopisu Dům a zahrada v kategorii typových domů. Systém VELOX samozřejmě také umožňuje stavbu individuálních pasivních domů.Naši architekti rádi zapracují všechny vaše požadavky na bydlení Pasivní dům je taková stavba, která má roční měrnou spotřebu tepelné energie nepřesahující 15 kWh/m2 za rok. Tento typ budovy musí splňovat poměrně přísná kritéria energetických úspor při jeho provozu a náklady na jeho výstavbu jsou zpravidla vyšší než u klasického rodinného domku. Vzhledem k rostoucím cenám energií a jistotě budoucích úspor v této. Pasivní dům Definice pasivního domu Pasivní dům je budova s tak malou potřebou energie na vytápění, že v ní není nutné použití aktivního otopného systému. Potřebné teplo může být dodáno pouze ohřevem přiváděného čerstvého vzduchu. První pasivní dům byl vyprojektován v Německu již na konci 80. let minulého.

archiweb

Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů.Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. . Cirkulace vzduchu může být i řízená a. Doporučujeme. Nulový dům je velmi atraktivní pojem, dům který by měl být úspornější při provozu než pasivní, ale současná legislativa a definice (rok 2014) je problematická a je třeba ho brát jako informativní koncept, ne nic, co by se stavěl Pasivní rodinný dům Kralice na Hané Pro zařazení budovy do kategorie pasivního domu je nutné vyhodnocení dle TNI 73 0329 (pro rodinné domy) a TNI 73 0330 (pro bytové domy). HELUZ není jen špičková cihla, ale kompletní stavební systém

Jak postavit skvělý dům a nezbláznit se Navštivte on-line besedu o tom, jak nejen přežít, ale jak si skutečně užít stavbu vlastního domu. Během setkání získáte praktické zkušenosti od odborníků a stavitelů, ale i tipy, jak zvládnou Například nízkoenergetický dům je definován hodnotou 50 kWh/(m².rok), pasivní dům dle české definice potom 20 kWh/(m².rok) a pro možnost čerpání nejvyšší dotace z programu NZÚ (485 tis. Kč) je tato hodnota potom 15 kWh/(m².rok) Byznys a Pasivní příjem - Jak rozjedeš úspěšný byznys a vybuduješ pasivní příjem-- autor: Marko Milan Jak na pasivní agresi-- autor: Gottwaldová Radka Tepelné mosty-- autor: Šubrt Roman, kolektiv Napájecí zdroje 3-- autor: Krejčiřík Alexandr Pasivní domy 2010-- autor: kolektiv autor Pasivní dům - definice: Pasivní dům (PD) je stavba, která splňuje přísná kritéria v oblasti energetických úspor provozu domu (zejména úspory za vytápění). Zdokonalením pasivního domu s využitím vlastních zdrojů vzniká tzv. nulový dům

Pasivní dům funguje jako samostatná jednotka, která je velice úsporná, což je jeden ze základních požadavků na současné bydlení. Pasivní dům - definice Pasivní dům je dům, který má měrnou roční spotřebu energie na vytápění menší [ Definován je vždy stejně, jako dům s minimální potřebou tepla na vytápění, jako dům využívající solární zisky a jako dům s velmi dobře tepelně izolovanou obálkou budovy. Nicméně číselné hodnoty, které pasivní dům vymezují, se mohou v závislosti na zvolené metodě lišit Dnes se seznámíme s představou, jak by pasivní dům měl fungovat, a to na základě informací získaných z publikací, odborných článků a projektových dokumentací. Připomenutí definice pasivního dom Pasivní dům je jednoduše řečeno, dům s ještě nižší spotřebou energie na vytápění, nežli má nízkoenergetický dům. Jednoznačná definice pasivního domu je spotřeba energie pod 15kWh/m2 a rok Pasivní dům . Pasivní dům je takový dům, v němž může být dosaženo vysoké tepelné pohody prostředí v zimě a v létě bez samostatného aktivního vytápěcího nebo klimatizačního systému (definice dle Adamsona 1987 a Feista 1988), dům se vytápí a chladí zcela pasivně

Což znamená, že pasivní rodinný dům s podlahovou plochou 150 m2 by měl mít celkovou potřebu tepla na vytápění 2 250 kWh/rok (150 m2 x 15 kWh = 2 250 kWh). Standardy s nulou Definice se v závazných dokumentech poprvé objevila v roce 2010 při schválení směrnice Evroého parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické. Chceme rozptýlit obavy z pasivní výstavby a snad i trochu překonat jistou míru averze k netradičním řešením a překonat zažité zvyklosti. Dům s velmi nízkou spotřebou energie nemusí být stavebně složitý a bydlení v něm přináší stejný nebo dokonce lepší komfort než v takovém, který nazýváme tradiční stavbou Nízkoenergetický dům je podle ČSN 73 0540 budova s nízkou potřebou tepla na vytápění nepřekračující 50 kWh/(m 2.a).Základem splnění tohoto předpokladu je návrh obálky budovy. Výše uvedená definice znamená, že budova označená nízkoenergetická nebude mít potřebu tepla na vytápění vyšší než 50 kilowatthodin na metr čtvereční a rok. Pro běžný. Dům s téměř nulovou spotřebou energie je budova, která plní požadavky nadefinované ve vyhlášce 78/2013 Sb. kritéria domu s téměř nulovou potřebou energie nelze zaměňovat s požadavky stanovenými pro nízkoenergetické či pasivní domy

Definice pasivního domu Slavona - dřevěná okna a dveř

Téměř nulový [ne] pasivní dům - DvP 2015 - YouTub . Definice věrnostního portfolia. Věrnostní portfolio Vám umožnuje využívat našich služeb s výraznou věrnostní slevou ; zero adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house Kolem pasivních a nízkoenergetických domů koluje řada mýtů. Proč bychom jim neměli věřit, vysvětluje architekt a projektant Lubomír Korčák, který se specializuje na nízkoenergetické a pasivní domy. Podle definice je pasivním domem nadstandardně zaizolovaný dům s.

Pasivní domy - TZB-inf

 1. Podle přesné definice se jedná o objekty, které mají tuto spotřebu v rozmezí od 15 do maximálně 50 kWh/m² za jeden rok. Nízké spotřeby energie je dosaženo speciálním stavebním postupem, provedením bez tzv. tepelných mostů a také izolačními schopnostmi, jež musí splňovat příslušné normy (u těchto domů jde o normy.
 2. V jeho případě je to definice a zrod pasivního domu. I když jej nevynalézal sám, bývá to právě Wolfgang Feist (WF), kdo je uváděn jako jeho stvořitel a popularizátor č. 1. Na své dítko může být právem hrdý, pasivní dům je velmi dobrý, což je již axiom
 3. Pasivní dům. Dle definice je pasivní dům takový, ve kterém je potřeba tepla na vytápění tak extrémně nízká, že může odpadnout klasická otopná soustava a ke krytí tepelných ztrát postačuje dohřátý vzduch distribuovaný vzduchotechnickým vedením

Pasivní dům je dům s velmi nízkou energetickou náročností. Ta je dána měrnou potřebou tepla na vytápění (potřeba tepla na metr podlahové plochy a rok), která se jako definice pasivního domu vždy udávala hodnotou 15 kWh/m².a Pojem pasivní dům vznikl na základě tzv. pasivních solárních zisků. Předpokladem v minulosti bylo to, že energetickou zátěž objektů je možné snížit právě maximalizací pasivních zisků ze slunce. V současné době se stal obor využívání energie ze slunce velmi obšírným a probíhá mnoho výzkumů ohledně zasklení. Pasivní dům. Termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budovy s velmi nízkou spotřebou energií za vytápění nebo chlazení. V číslech jde o 15 kWh na m2 ročně, případně ještě méně. Pasivní domy získávají teplo ze slunce, ale také od svých obyvatel nebo elektrospotřebičů

Pasivní dům je takový dům, kde je spotřeba energie na vytápění a chlazení velmi nízká. Původní definice byla, že má spotřebu dokonce nulovou, ale to se v našich zeměpisných šířkách nedá moc udělat. A tak pro severnější země definici zmírnili. Naopak v Řecku je pasivní skoro každý dům, pokud tedy vyřeší. Evrolý parlament se usnesl v lednu roku 2008, že Evroá komise se má více angažovat v tom, aby všechny novostavby domů v Evropě od roku 2011 byly pouze v pasivním standardu. Co by tyto změny pro nás znamenaly, se pokusím nastínit v tomto článku Definice pojmu pasivní dům. Termín pasivní dům pochází z německého slova Passivhaus a označuje stavbu, která splňuje přesně stanovená přísná kritéria na energetické úspory při provozu.. Vybírejte z více než 50 projektů pasivních domů, nízkoenergetických domů a aktivních domů. Rodinné domy s dotací - pasivní dom Definice dle zákona 372/2001 Sb.: podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem

Například v tuzemsku je za nulový dům považován objekt s měrnou spotřebou tepla pod 5 kWh/m 2 a, v Rakousku by ale za nulový dům dle tamějších předpisů mohl být považován i leckterý dům pasivní. Úřednický šotek si umí zařádit a nepochybně se v tomto ohledu ještě dočkáme řady tragikomických předpisů. Docela. 2.4 Pasivní dům Definice pasivního domu: funkční pohled Důsledné rozvinutí standardu nízkoenergetic-kých domů vede v konečném důsledku k pasiv-ním domům. Také v pasivním domě jde o to, aby se pokryla zbytková potřeba tepla zejména proto, že se nejedná o dům s nulovou vytápěcí energií Pro dnešní svět, v němž se na každém kroku mluví o úsporách energie, se pasivní domy zdají být ideální volbou. Nabízejí vysoký standard bydlení, zároveň ale zaručují minimální závislost na dodávkách energie a tedy i trvale nízké účty. Přesto stále u řady lidí přetrvává vůči těmto technologiím nedůvěra. Chytrý návrh vás do složitostí nežene. Pasivní je přídavné jméno, které pochází z latinského pasiva a má různá použití. Pasivní člověk je ten, kdo nedělá věci samé pro sebe, ale umožňuje ostatním jednat . Pasivita je postoj, který je proti závazku, neustálému jednání, vůli řídit svůj život a zapojit se do každé jeho etapy. Osoba, která obdrží činnost zástup

Co je to pasivní dům? Náklady na topení a ohřev dosahují pouze desetiny toho, co vydá na tepelnou energii sousední běžný dům. Jednou z nejdůležitějších součástí pasivního domu jsou okna, SLAVONA vyvinula zejména pro pasivní domy okna nové konstrukce SOLI Vytisknout pasivní dům. Ačkoli pasivní domy stále vzbuzují emoce, a to jak pozitivní, tak negativní, současný vývoj ukazuje, že s nimi chtě nechtě musíme počítat. Trend je nastavený a ve své podstatě se, i když s využitím nejmodernějších technologií, vrací k tomu, co ve stavebnictví bylo vždy Podsklepený pasivní dům. Pasivní dům je ekonomicky výhodnější než nízkoenergetický dům již při současných cenách energií. Energeticky efektivní domy nám s velkou pravděpodobností naznačují cestu, kudy se bude v.. Papírový dům (Netflix verze) (TV seriál) (2017) - Trailer -93.Dum vivimus, vivamus! 94 pasivní dům, je past na trouby. Utemovaná okna, drahá vzduchotecnika s nutností jejích oprav, navíc s diskutabilní životností. Pasívní dům je typický příklad šimkovsko-grosmannovského nechci slevu zadarmo Pasivní dům. Označení pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie. Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění - méně než 15 kWh/m 2 za rok. Díky tomu se pasivní dům obejde bez klasické topné soustavy

Stavět nízkoenergetický nebo pasivní dům? - ČESKÉSTAVBY

Budova s téměř nulovou spotřebou energie je e nergetický standard budov, který se stává závazným pro veškerou výstavbu, od ledna 2020 také pro rodinné domy. Přečtěte si, oč se vlastně jedná a jak je na tom nový energetický standard v porovnání s ostatními Diskutujte, ptejte se, najděte nové přátele, které s vám spojí stejný zájem. Fórum na Living.cz obsahuje diskuse snad na všechna možná témata, která vás zajímají. Neváhejte a zaregistrujte se nyní

Nízkoenergetický dům - vývojový stupeň k pasivnímu domu, obsahuje v podstatě stejné komponenty, pouze v menší míře. (Potřeba energie - do 50 kWh/m 2 za rok) Téměř nulový dům - definice podle nové vyhlášky, normy přibližně na polovině požadavků pro pasivní dům. (Potřeba energie 3-7 kWh/m 2 rok

Pasivní, aktivní, nulový dům

 1. Referenční budova a pasivní domy - TZB-inf
 2. Jaké rodinné domy se budou stavět od roku 2020 - NÁŠ DŮM
 3. Pasivní dům v číslech Stavebnictvi3000
 4. Jaký je rozdíl mezi nízkoenergetickým a pasivním domem
 5. Co je to pasivní dům KOVA Realit
PASIVNÍ DOMY ::Dny pasivních domů 2015 — Bydlení Raz DvaBřečťan odstranění likvidace přemnožení

Co je to Pasivní dům Realitní slovník Banky

 1. Pasivní dům - nulový dům - okhelp
 2. Stavba pasivního domu Pasivní domy - Stavby Jinak s
 3. Katalog pasivních domů - Pasivnidomy
 4. Vlastními silami postavili pasivní dům - Novinky

Technické články Kalksandstei

Trendy ve výstavbě energeticky úsporných PlanetaOken

pasivní dům definice Archivy stavimbydlim

Pasivní domy - TZB-info

nízkoenergetický dům - Geniální dům

Co je to nízkoenergetický dům

Fermacell pomáhá v Polsku postavit energeticky soběstačnýFOR ARCH Praha 2012 - Virtuální hala - TZB-infostavební novinky | Bydlení od A do ZBudovy s téměř nulovou spotřebou energie - Případové
 • Pankreatické enzymy léky.
 • Lego jurassic park.
 • Notre dame paris.
 • Dc mikina.
 • Mazda 3 cena.
 • Chlapecké společenské boty 35.
 • Dětská práce zákoník práce.
 • Vizitka design.
 • Nahrávací studio opava.
 • Tobias prezdivky.
 • Jako mike 1 cz avi.
 • Ofs karty.
 • Canon g7x mark ii manual.
 • Youtube anna k prokrehla.
 • Pdf xchange editor 5.5 download.
 • Kryt na iphone 7 plus victoria secret.
 • Testy fyzika 8 rocnik teplo.
 • K cemu je borova voda.
 • Malta koupání.
 • Účet 642.
 • Citron na křídlech andělů.
 • 1. zóna np šumava mapa.
 • Mapa jižní francie.
 • Otec a syn obleceni.
 • Katharine hepburn.
 • Růženín význam.
 • Občanský večerní soumrak.
 • Hbcag.
 • Úplněk 2016.
 • Ichs nstemi.
 • Poválečná literatura.
 • Klid po práci.
 • Vitalij kličko natalia klitschko.
 • Škola zad brno.
 • Vychytávky na pracovní stůl.
 • Alo diamonds kariera.
 • Panske rukavice na motorku.
 • Poloha strev v tehotenstvi.
 • Hunger games síla vzdoru 2. část online ke shlédnutí zdarma.
 • Candice swanepoel hermann nicoli.
 • Kdy dozrávají ostružiny.