Home

Počet jaderných elektráren

Na této stránce se nachází přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech (zemích) světa. U každého státu (v jednom případě i kontinentu), který měl, má, stavěl nebo staví jadernou elektrárnu je uveden počet reaktorů v provozu, počet reaktorů jejichž výstavba probíhá, roční hrubá produkce elektrické energie v TW a podíl výroby elektřiny z. Největší podíl elektřiny z jaderných elektráren se v roce 2016 vyráběl ve Francii (73 %), na Slovensku (54 %), Ukrajině (52 %), Belgii (52 %) a Maďarsku (51 %). Ve Francii je v provozu 99 reaktorů s celkovou kapacitou 63 GWe, absolutně nejvíce elektřiny z jaderných elektráren se vyrobí ve Spojených státech amerických , kde 99 reaktorů v provozu má kapacitu 100 GWe. [8 Na této stránce se nachází přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech (zemích) světa. U každého státu (v jednom případě i kontinentu), který měl, má, stavěl nebo staví jadernou elektrárnu je uveden počet reaktorů v provozu, počet reaktorů jejichž výstavba probíhá, roční hrubá produkce. Instalovaný výkon francouzských jaderných elektráren je 63,2 GWh. Francie každý rok do okolních států vyveze zhruba 70 miliard kWh. Třetí místo obsadilo Japonsko s provozem 54 reaktorů a výrobou 240 miliard kWh za jeden rok. Energie z jaderných elektráren zde činí 30 % roční spotřeby v zemi Největším výrobcem elektřiny z jaderných zdrojů je v rámci Evroé unie Francie, její podíl činil za rok 2016 48 %. Dále v žebříčku jsou Německo (10 %), Spojené království (8,5 %), Švédsko (7,5 %) a Španělsko (7 %)

Virtuální prohlídky jaderných elektráren ČEZ; Výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách je levná, i když cena zahrnuje náklady na konečnou likvidaci elektrárny a vyhořelého paliva. Z hlediska ekologie je důležitá nulová produkce skleníkových plynů Mapa s umístěním jaderných elektráren na území Německa Jaderná energetika v Německu se v roce 2011 zasloužila o 17,8 % národních dodávek elektřiny ve srovnání s 22,4 % v roce 2010. [1] [2] Německá jaderná energetika začala výzkumnými reaktory v 50. a 60. letech 20. století Palivový cyklus jaderných elektráren je poměrně složitý. Začíná těžbou uranové rudy a jejím chemickým zpracováním. K získání 1 kg jaderného paliva jsou třeba 2 až 4 tuny uranové rudy. Nahradí se tím až 100 tun kvalitního černého uhlí

Přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech

Pohyb parních turbín je to, co generuje elektřinu. Obrovské vodní páry, které se zvedají z velkých chladicích věží jaderných elektráren, jsou jen neškodná pára. V současné době funguje více než 430 jaderných elektráren na celém světě a jen málo přes 100 ve Spojených státech Pokud se týká jaderných elektráren, tak se jedná o teoretický počet obětí vyplývající z pravděpodobnostních bezpečnostních studií pro švýcarskou elektrárnu Mühleberg (Nuclear, PSA, latent fatalities), protože v zemích OECD se prostě nestalo dost jaderných nehod, které by bylo možné do vyhodnocení zahrnout. Pouze na.

AMD Ryzen 5000 s architekturou Zen 3: počet jader zůstává, výkon rekordně roste ** AMD představilo novou generaci desktopových procesorů řady Ryzen 5000 ** Nová architektura Zen 3 přináší mnoho vylepšení a přibližně 19% zvýšení výkonu IPC ** Všechny modely budou v prodeji 5. listopad K ukládání nízkoaktivního RAO především z jaderných elektráren je využíváno ÚRAO Dukovany. V bývalém dole Richard u Litoměřic je od roku 1964 ukládán RAO institucionálního původu, který vzniká ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu. Úložiště Bratrství v Jáchymově je vybudováno v části. S pomocí nových jaderných bloků jsme se vyhoupli na 82 GWh za rok. Naopak postupný ústup ze slávy se nevyhnul uhelným elektrárnám. Zatímco v roce 2002 více než dvě třetiny celkově vyrobené elektřiny pocházelo z uhelných elektráren, o deset let později se podíl uhlí snížil na 53 %

Jaderná elektrárna - Wikipedi

 1. V reaktorech jaderných elektráren se pomocí neutronů štěpí jádra obohaceného uranu, tedy jeho izotopu U 235, na dvě a více částí tzv. odštěpky, které se mezi sebou vzájemně odpuzují, a proto se ihned po odštěpení začnou vzdalovat rychlostí shopaholika, kterému se v zorném poli objeví cedule upozorňující na výprodej
 2. Dostavba jaderných elektráren je téma, které je v české politice skloňováno řadu let. V tomto roce došlo konečně k posunu v plánování nového jaderného bloku v Dukovanech. Výstavby jaderných elektráren po celém světě však doprovází řada problémů
 3. Počet provozovaných jaderných elektráren ve světě od roku 1956 Zdroj: Kernenergie Weltreport 2009 Celkový hrubý / čistý instalovaný výkon činil 391,5 GWe / 371,3 GWe, což je nepatrný pokles oproti loňskému roku (392,6 GWe / 372,2 GWe). Celkový hrubý instalovaný výkon jaderných elektráren ve světě od roku 1956 [GWe
Skupina ČEZ

Jaderné elektrárny ve svět

Představíme vám sedm nejvýkonnějších jaderných elektráren • Srovnáme je s Temelínem, Dukovany a největší solární farmou • Naznačíme, kde tkví hlavní výhody tohoto zdroje elektřin Největší počet rozestavěných bloků jaderných elektráren na světě je v tuto chvíli v Číně. Jedná se o 12 bloků. Očekává se, že tyto bloky budou mít souhrnný výkon 12 244 MW. Druhá země v pořadí s rozsahem vyráběné energie 5600 MW je Jižní Korea, která má rozestavěny 4 bloky Počet jaderných reaktorů ve světě v roce 2014 Počet jaderných reaktorů v roce 2014 Autor: IEA. Podle nedávné zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) se výkon jaderných elektráren po celém světě znásobí z 392 gigawattů v roce 2013 na více než 620 gigawattů v roce 2040 Finsko, Slovensko, Francie a Bělorusko jsou jediné země, které v současnosti v Evropě budují nové jaderné zdroje. Přibýt by k nim mohly ještě Velká Británie, Maďarsko a Litva. Většina projektů však bojuje s nemalými problémy. Dokonce i ty, které jsou teprve na papíře Instalovaný výkon jaderných elektráren a OZE jsou stejné jako v případě scénáře A. V obou scénářích se už nepočítá s provozem jaderné elektrárny Dukovany a naopak se zahrnuje rozvoj elektromobility a akumulace, říká předseda představenstva ČEPS Martin Durčák a dodává: Výsledná bilance pro ČR vychází v.

Energetika v Česku je výroba, spotřeba, import a export energie a elektřiny v Česku. Většina elektřiny se vyrábí v uhelných (51,4 %, r. 2015) a jaderných (32 %, r. 2015) elektrárnách a dále v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje energie (11,2 %, r. 2015).V roce 2014 se v Česku vyrobilo 85,9 TWh elektřiny, 9,9 TWh bylo dovezeno a 25,7 TWh bylo vyvezeno Nejznámějším problémem, spojovaným s využíváním jaderných elektráren, je však otázka konečné likvidace radioaktivního jaderného odpadu. V současné době se vyhořelé palivo ukládá na několik desítek let do meziskladu a počítá se s tím, že bude následně dlouhodobě uskladněno v bezpečném hlubinném úložišti Uzavírání jaderných elektráren má zajistit splnění cíle snížení podílu energie z jádra, který si země stanovila v roce 2015. Francie prostřednictvím zákona, který byl součástí kampaně bývalého prezidenta Francois Hollanda, přijala rozhodnutí pro snížení jaderné energie ve svém energetickém mixu a to z.

Monitor vzácných plynů | VF, a

Jaderné elektrárny: Celosvětově vyrobí 16 % elektřiny

 1. Obohacovací závody stačí zásobovat velký počet jaderných elektráren, proto je jich ve světě v provozu jen několik. Obohacený plynný hexafluorid se ve speciálních kontejnerech dopravuje do závodů na výrobu palivových článků
 2. Znovuotevření jaderných elektráren. Po havárii v elektrárně Fukushima-Daiichi, kterou tehdejší japonský premiér Naoto Kan označil za nejvážnější japonskou krizi od konce druhé světové války, došlo k postupnému odstavení všech jaderných reaktorů v Japonsku. Všechny reaktory byly odstaveny k září 2013
 3. Přehled jaderných elektráren ve světě (1999) Země Počet obyvatel (miliony) Jaderné elektrárny počet bloků Celkový výkon JE MW Elektřina z jádra v % celku Elektřina celkem TWh/rok Produkce na hlavu (kWh) Argentina 36.7 2 935 9.04 72.90 1984 Arménie 3.4 1 376 36.36 5.72 1678 Belgie 10.2 7 5712 57.74 80.71 792

Dříve se notifikace podařilo získat u budovaných jaderných elektráren Hinkley Point C ve Velké Británii a Paks v Maďarsku (státní garance). Nyní se o notifikaci bude snažit i Polsko. Měli bychom co nejefektivněji použít předkládané peníze z EU v různých aktuálně nabízených projektech (Fond obnovy RRF 8,7 mld U policie v letošním roce slouží zhruba 40 tisíc lidí, což je o čtvrtinu víc než před 25 lety, kdy tuzemský policejní sbor vznikl. Vyplývá to z údajů, které poskytlo policejní prezidium. V příštích čtyřech letech by se měl počet policistů zvýšit o další 4000, policie tím chce reagovat na nárůst extremismu, terorismu nebo kybernetické kriminality

Přes 80 % jaderné elektřiny v EU produkuje 5 zemí

 1. Počet provozovaných reaktorů na světě je nejnižší za posledních 30 let. K datu 1. července 2020 bylo v 31 zemích v provozu 408 jaderných reaktorů, což představuje pokles o 9 bloků oproti polovině roku 2019. To je o 10 méně než v roce 1989 a o 30 méně oproti maximu z roku 2002, kdy jich bylo 438
 2. Rok 2019 znovu zvýraznil rozdíl ve vývoji jaderné energetiky v Rusku a Číně na jedné straně a Evropě a Spojených státech na straně druhé. V současné době je v provozu už 13 reaktorů III. generace, žádný však v Evropě nebo USA. Zatímco v Číně a Rusku se reaktory spouštějí, v Evropě a USA se zavírají
 3. Kapacita jaderných elektráren vzrostla, počet reaktorů klesl. Do budoucna se odhaduje, že počet jaderných zařízení ve světě ještě vzroste. Podle WNA by tento počet mohl být až 158 funkčních jaderných reaktorů, které celosvětově navýší kapacitu o více jak 124 tisíc MWe. Největší počet z nich by být vystavěn.
 4. Seznam jaderných elektráren existuje na Pro Atom webu prakticky od samého počátku jeho existence. Byla to jedna z pilotních sekcí stránek, která si kladla za cíl umožnit návštěvníkům získání základních informací o libovolné jaderné elektrárně
Stagnace jaderné energetiky v Evropě a USA - 1

Výhodou Rosatomu je též nepřerušená tradice výstavby jaderných elektráren, zatímco Francouzi i Američané mají za sebou čtvrtstoletí útlumu. Proto je dnes pro ně problém správně svařit potrubí nebo vybetonovat základy budov, říká jaderný expert Radek Škoda, který vyučuje na několika vysokých školách Zdražování se očekává i v letošním roce, analytici odhadují nárůst cen elektřiny v roce 2020 ve výši 5-6 %. Ani do budoucna nejsou vyhlídky nijak růžové. Zejména kvůli kompletní odstávce jaderných elektráren v Německu, která se plánuje na rok 2022, bychom se měli nachystat na další vlnu zdražování Jaderné elektrárny Od 60. let se po celém světě rozvíjí výstavba jaderných elektráren a dnes se v nich vyrábí skoro pětina světové výroby elektřiny. V ČR máme dvě elektrárny - Dukovany a Temelín (obě používají vodu jako moderátor), ty vyrobí přibližně jednu třetinu energie, kterou spotřebujeme za jeden rok V České republice se nacházejí dvě jaderné elektrárny. JE Temelín leží v Jihočeském kraji a JE Dukovany v kraji Vysočina. JE Dukovany má 4 bloky, JE Temelín 2 bloky Největší počet rozestavěných bloků jaderných elektráren na světě je v tuto chvíli v Číně. Jedná se o 12 bloků. Očekává se, že tyto bloky budou mít souhrnný výkon 12 244 MW. Druhá země v pořadí s rozsahem vyráběné energie 5600 MW je Jižní Korea, která má rozestavěny 4 bloky. Co je zajímavé, to je objem očekávaných výkonů 4 bloků jaderných elektráren.

Podle předpokladů celosvětová spotřeba elektřiny do roku 2040 vzroste o 45 %. Vyloučení jaderných elektráren s nízkými emisemi uhlíku by tak mohlo jednoduše způsobit, že průměrná cena elektřiny bude dramaticky eskalovat, o zvyšující se míře znečištění ani nemluvě Kolik bude použitého paliva z našich jaderných elektráren? Palivo z provozu JE Dukovany za dobu 40 let se vejde do 190 kontejnerů, z nichž každý obsahuje 84 palivových šestihranných kazet. Při průměru kontejnerů 2,7 m se tento počet kontejnerů vejde na plochu 40 x 40 m, což je přibližně polovina fotbalového hřiště Japonské úřady odsouhlasily obnovení provozu jedné z jaderných elektráren, které v roce 2011 poškodilo zemětřesení a vlna tsunami. Konkrétně se jedná o zařízení Onagawa. Agentura Agence France-Presse v této souvislosti uvádí, že p

Vývoj jaderných reaktorů od počátků po současnost - část první David Zoul. Když 22. října 1934 Enrico Fermi pokusně vložil mezi zdroj neutronů Neutron - částice složená ze tří kvarků (ddu) se spinem 1/2, hmotností 1,675×10 −27 kg (940 MeV) a nulovým elektrickým nábojem. Volné neutrony jsou nestabilní se střední dobou života 886 s (15 minut) a poločasem. Vedle jaderných, uhelných, paroplynových a vodních elektráren jde také o elektrárny solární, větrné nebo na biomasu. Gazdík uvedl, že podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) je nejvíc solárních zdrojů (licencovaných přes 29.000), vodních (téměř 2500) a poté zdrojů na bioplyn (přes 700)

Jaderná elektrárna podrobně - Energetika zblízka - Svět

 1. V průběhu uplynulých 5 let byl zaznamenán úbytek jaderných reaktorů ve výstavbě, naproti tomu se ročně zvyšovala kapacita větrných a solárních elektráren
 2. Odpověď Počet Lokálně % Globálně % Akce; Většina energie by měla pocházet z jaderných elektráren: 116: 56,31 %: 56,31 % ; Množství energie získávané z obou typů elektráren by mělo být podobn
Die Welt: Bohatší Němci zvažují emigraci

Jaderná energetika v Německu - Wikipedi

Vedle jaderných, uhelných, paroplynových a vodních elektráren jde také o elektrárny solární, větrné nebo na biomasu. Podle statistik Energetického regulačního úřadu je nejvíc solárních zdrojů (licencovaných přes 29 000), vodních (téměř 2500) a poté zdrojů na bioplyn (přes 700) Téměř tři tisíce pracovníků jaderných elektráren v Temelíně a v Dukovanech prošlo prověrkou Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). Bez tohoto dokumentu by nemohli vstoupit do nejdůležitějších částí elektráren. Tento krok je nezbytný pro bezpečnost obou jaderných provozů Kdy došlo k havárii v japonské Fukušimě? Jaké byly příčiny havárie? Jaké byly následky havárie JE Fukušina? Která byla nejhorší radiační havárie v Evropě? Kolik je na světě provozovaných jaderných elektráren? Které jaderné elektrárny v ČR znáte? Jak jsou chráněny české jaderné elektrárny? Které hrozby byly zohledněny v zátěžových testech jaderných. tepelných elektráren pohybuje okolo padesáti procent. Stejn ě jako u jaderných elektráren, které p ři své činnosti produkují nebezpe čný jaderný odpad, tak i u tepelných elektráren se vytvá ří škodlivé plyny vypoušt ěné do ovzduší. Ty vznikají spalováním fosilních paliv

Vzdor mnoha novým, bezpečnějším designům jsou však investice plynoucí do jaderné energetiky řádově nižší než ty jdoucí do obnovitelných zdrojů. Dokonce i v Číně, která buduje rekordní počet jaderných elektráren, roste sektor obnovitelné energetiky rychleji než ten jaderný Uzavření jaderných elektráren v Německu povede k tisícům úmrtí kvůli zvýšeným emisím, odhaduje studie. Ze strachu z jaderné havárie se Německo rozhodlo postupně uzavřít všechny své jaderné elektrárny. Nedávno vydaná studie ale naznačuje, že společenské důsledky budou výrazně negativní Větrná energie v Evropě dobývá od roku 2007 stále silnější pozici v celkovém energetickém mixu. V uvedeném roce 2007 překonal instalovaný výkon větrných elektráren pozici zdrojů energie na bázi topných olejů, r. 2013 výkon jaderných elektráren, r. 2015 velkých hydroelektráren a r. 2016 i výkon uhelných zdrojů Stěžejní činností byl v uplynulém období dozor nad provozem existujících jaderných zařízení, zejména šesti bloků jaderných elektráren. V letech 2016 - 2017 SÚJB vydal povolení k dalšímu provozu bloků jaderné elektrárny Dukovany spojené s řadou podmínek. Trval Poblíž hranic s Rakouskem provozuje skupina ČEZ jadernou elektrárnu Temelín. Souhlasíš s prostestem Rakušanů proti provozu této elektrárny? Co bereš za hlavní negativní dopad jaderných elektráren? Jsou podle tebe tepelné elektrárny, které vypouští do ovzduší oxid uhličitý (CO2), oxid siřičitý, oxidy dusíku, vodní páru a popílek, největšími znečišťovateli.

Jaderná energie - cez

K nedávné studii o zvýšeném výskytu rakoviny u dětí žijících v blízkosti jaderných elektráren, o níž psal německý časopis Spiegel Online, publikoval zároveň samostatnou analýzu, v papírovém vydání (Spiegel 51/2007, str. 146-148.), anebo na internetu za poplatek .Pro Britské listy ji shrnul Tomáš Krček: Colvinův cíl zvýšit počet jaderných elektráren v USA o téměř 50% přichází po vyjádření prezidenta Gerge W. Bushe o úkolu řešit energetickou otázku. Uvedl, že klíčem k vytváření větší energetické zásoby a zmírnění nedostatku (tzv. energetická krize) v zemi, může pomoci jaderná energie

Jaderná energie, klady a zápory - Udělat svůj nejlepší domo

Počet zobrazení: 2 678: Dnes přinášíme video z diváckých tipů o ruské výstavbě plovoucích jaderných elektráren. K čemu je Rusko potřebuje a jaká jsou jejich rizika? Poznámky: Na plachtě aktivistů z Greenpeace v čase 6:30 je napsáno: Plovoucí jaderná elektrárna? Vážně Rychlejší odstavení jaderných elektráren počet těchto možností výrazně snižuje. Pro udržení stability sítě je třeba mít v každé její části dostatečný výkon stabilních zdrojů. Proto se řada velkých uhelných či plynových zdrojů staví nebo plánuje v oblastech, kde se budou odstavovat jaderné elektrárny.. Souhlasíte s vládním návrhem nové energetické koncepce, která počítá s útlumem uhelných a s rozvojem jaderných elektráren? Souhlasíte s dostavbou jaderných bloků temelínské a dukovanské jaderné elektrárny? Myslíte si, že by měla být ČR energeticky nezávislou a soběstačnou? Co si myslíte o vývozu elektřiny Ruský jaderný průmysl dosáhl vloni téměř rekordního počtu spuštěných nových bloků jaderných elektráren. Zatímco svět po Fukušimě zvažoval další perspektivy jaderné energetiky, Rosatom prakticky zdvojnásobil počet svých kontraktů na výstavbu elektráren Němci v obklíčení jaderných elektráren Počet tablet, které má v současné době Německo na skladu, se tak zvýšil téměř čtyřnásobně. Informovalo o tom německé rádio WDR. Není to poprvé, kdy se tak děje. Stejně před lety reagovali Belgičané a Nizozemci

Kolik lidí zabíjí výroba elektřiny? - Blog iDNES

Rada Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) dnes schválila zúžení vytypovaných lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu, tak jak ho na začátku června doporučil poradní panel expertů, který byl zřízen z podnětu správy. Stavba tak má vzniknout na jedné ze čtyř následujících lokalit - Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku, Hrádek na Jihlavsku. Vzdušný prostor jaderných elektráren je pro nás natolik důležitý, že jsme považovali za vhodné využít tu nejšpičkovější techniku, která je dneska k dispozici, řekl. Systém od firmy Tacticaware využívá detektory, které se používají v automobilovém průmyslu ODPŮRCI JADERNÝCH ELEKTRÁREN TATO FAKTA NIKDY NEZVEŘEJNILI. Kdyby byla tato fakta zveřejněna, každý by pochopil, že škoda, kterou působí radioaktivita z Černobylu, musí být 2000krát menší než škoda, kterou působí radioaktivita z přírodních zdrojů. Tu přitom nikdo nikdy za nějaký problém pro lidstvo nepovažoval Pracuje přitom se dvěma scénáři. Scénář A (základní) počítá s celkovým útlumem fosilních, tj. uhelných zdrojů ve výši 6342 megawattů (MW) a poklesem instalovaného výkonu jaderných elektráren na 2137 MW a rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE) ve výši 6560 MW

Z čeho vyrábíme elektřinu v Česku a jak je na tom Evropa

 1. Nezávislost chodu jaderných elektráren na počasí? V rozhovoru jste uvedla, že na rozdíl od obnovitelných zdrojů energie není jaderná výroba elektřiny závislá na počasí. To v podstatě odpovídá triviálnímu konstatování, že chod slunečních a větrných elektráren závisí na tom, zda fouká či svítí
 2. Výkon 2×40 MW postačuje k zásobování stotisícového města energií a teplem. Nyní vyvíjíme další generaci plovoucích jaderných elektráren, které budou používat inovativní reaktory série RITM-200, tedy výkonnější a kompaktnější následníky KLT-40, s delším palivovým cyklem
 3. Tento způsob se u nových generací elektráren nepoužívá. V našich jaderných elektrárnách nalezneme lehkovodní tlakový reaktor PWR, označovaný ruskou zkratkou VVER (Vodo-Vodjanyj Energetičeskij Reaktor), proto si vysvětlíme princip fungování právě tohoto
 4. Merkelová se záhy postavila do čela projektu Energiewende, který má za cíl do konce roku 2022 uzavření jaderných elektráren v Německu a zajištění nových obnovitelných zdrojů energie. V provozu je v současnosti ještě 6 jaderných bloků
 5. Výhody společného úložiště pro evroé státy, které nemají velký počet jaderných elektráren, by byly jak ekonomické, tak ryze praktické povahy. V některých státech by totiž bylo vybudování hlubinného úložiště mimořádně obtížné. Každý stát se musí postarat o své jaderné programy
 6. Decomissioning, způsoby likvidace vysloužilých jaderných elektráren. 13. 04. 2016 21:51:00. V dnešním článku bude popsán nový trend v jaderné energetice, využívaný převážně v Německu z důvodu přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Počet článků 59: Celková karma 0.00 Průměrná čtenost.

Video: Jaderná zařízení v ČR - Jaderná zařízení - Jaderná

Výroba elektřiny v ČR: vedou uhelné elektrárny Elektřina

Největší stavitelé jaderných elektráren ve světě VIP

Asociace textilní galanterie (Třebíč, Horka-Domky) • FirmyPostoj generace Z k Průmyslu 4Elektrárna Dukovany přilákala tisícovku návštěvníků | Týden

Následky havárie v jaderné elektrárně Fukushima-Daiich

Jaderné elektrárny společnosti Exelon zažily rekordní rok

Jaderné elektrárny - MATURITA

PPT - Renesance jaderné energetiky ? PowerPoint
 • Farsali koupit.
 • Indesign podtržení.
 • Tcm herbs brno.
 • Kokosové řezy hrníčkové.
 • Jak vypada vyrazka pri hiv.
 • Schwarzkopf live blue.
 • Cínovec lithium.
 • Kvadratické funkce příklady.
 • Velké solné jezero vznik.
 • Plenky s prouzkem.
 • Status praesens psychicus.
 • Posázavská stezka.
 • Sluchátka recenze.
 • Blackberry q5 koupit.
 • Microsoft xbox one s vs sony playstation 4 pro.
 • Přihlásit badoo.
 • Jak si sama podbarvit vlasy.
 • Let american airlines 77.
 • Puchyre ze solaria.
 • Warcraft krev a čest.
 • Napadení austrálie japonskem.
 • Kosmetika praha 7.
 • Par dni pred menstruaci.
 • Unava z deti.
 • Staré řecké báje a pověsti herakles.
 • Familiální mnohočetná lipomatóza.
 • Ragdoll chovatelská stanice.
 • Přelet iss dnes.
 • Hansgrohe logis umyvadlová baterie.
 • Záhada blair witch 3 online.
 • Kapela kryštof.
 • Zdroje co2 na zemi.
 • Cenné pohlednice.
 • Enduro yamaha.
 • Unava z deti.
 • Recky dekuji.
 • Nový partner a dítě.
 • Nože victorinox rangergrip.
 • Rudbeckia hirta prairie sun.
 • Maroko bez cestovky.
 • Letenky new york kiwi.