Home

Atestace pediatrie 2022

Obor specializace Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 12.-13. 6. 2017 LF MU Brno 4.-5. 12. 2017 LF MU Brno 23.2.2017 23.2.2017 Prezident Zeman podepsal před několika dny novelu zákona o získávání způsobilosti lékařů. Novela ruší obor Prakticky lékař pro děti a dorost, ruší obor Dětské lékařství a zavádí nový obor Pediatrie Atestace pořádané na 2. lékařské fakultě Atestace pořádané na všech lékařských fakultách Předpoklady přístupu k atestaci Jak se přihlásit k atestac LF UK, která atestační zkoušku ve vybraném termínu organizuje, a to 90 dnů před termínem atestace. POZOR!! Od 1.1.2021 je lhůta pro podání přihlášky na základě vyhlášky 282/2019 Sb. stanovena na 60 dnů před termínem atestační zkoušky

Atestace Organizace, podmínky přístupu k atestační zkoušce, přihláška, termíny zaslání přihlášek, informace k atestacím, písemným pracem - viz další záložky. Aktuáln Atestační otázky obor pediatrie, dětské lékařství 2016 , doporučená literatura Atestace, atestační otázky, kmen, kmenový test 2020 (31.12.2017) Jak se projevuje acne inversa, hidradenitis suppurativa - příznaky, projevy, fotografie, léčba, příčin Pediatrie: 23 měsíců, lékař zařazený do následujících oborů může 6 měsíců absolvovat na pracovišti svého oboru: Atestace Patologický kmen 22.12.2019 formol Atestace, Kmeny 0. 23.6.2017 0. Uherskohradišťská nemocnice přijme lékaře / lékařku na interní oddělení 25.10.2018 0. EKG pro začátečníky Status. Termín Místo Poznámka; Alergologie a klinická imunologie; 14.06.2021 8:00 Hotel ILF, Praha 4, Budějovická 15 22.11.2021 8:0

2017 postupují podle nových Vzdělávacích programů pro lékaře a zubní lékaře (specializační obory dříve základní obory) podle zákona č. 67/2017 Sb. (VP 2018, 2019). (VP 2018, 2019). Náplně jednotlivých kmenů stanovuje Vyhláška 282/2019 Sb. a Vyhláška 397/2020 Sb Je rovněž možné přestoupit z tohoto VP, platného v době zařazení, do novějšího, avšak jedná-li se o přestup ze starých VP 2005 - 2015 do nových VP 2018 - 2020 (vydaných po novele, platných od 01.07.2017), je nutné podat si žádost na IPVZ

Pro meritis 2017: MUDr

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 (31.12.2017) Jak se projevuje hysterická slepota - příznaky, projevy, fotografie, léčba, příčina (01.09.2016) Na co které léky účinkují - indikační skupiny léčiv, názvy a příklady léků (05.02.2014) Smlouva o zřízení reálného břemene - vzor ke stažení zdarma - nový občanský zákoník 2014 (05.12.2009) Právo na kontrolu občanského průkazu při prodeji. Níže uvedené požadavky na atestační práce v jednotlivých uvedených oborech jsou platné od 1.1.2017 a jsou jednotné pro všechny lékařské fakulty. Požadavky byly vydány jednotlivými Specializačními oborovými radami na základě Metodického opatření č. 5, vydaného Koordinační oborovou radou dne 15.7.2016 Ceny ČDS za publikační aktivitu v oboru diabetologie za rok 2017; Atestace. Informace o postgraduálním vzdělávání v diabetologii (ke dni 7.12. 2010) V posledních pěti letech došlo ve vzdělávání lékařů k řadě významných změn a proces stále není ukončen. (např. gynekologie či pediatrie)

34 PEDIATRIE PRO PRAXI / Pediatr. praxi. 2017; 18(1): 32-35 / www.pediatriepropraxi.cz ORL lékaři), kteří jsou zvyklí rutinně provádět otoskopii a erudovaně tak hodnotit otoskopic-ké nálezy, paracentézu nicméně neprovádějí. Například v Rakousku nebo Německu je i pro ORL lékaře paracentéza rezervována pouze pr 6. 2017 a nechtějí přijmout dalšího lékaře do specializační přípravy mohou dovzdělat lékaře do 30. 6. 2027 a nemusejí žádat. *VPL, kteří nemají lékaře ve specializační přípravě, který byl zařazen před 30. 6. 2017 a mají vydané rozhodnutí o udělení či prodloužení akreditace do 30. 6 Atestace v oboru Pediatrie I. stupně: 2010: Certifikát o absolvování základního pediatrického kmene: 2013: Atestace v oboru Dětské lékařství: 2016: Atestace v oboru Praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) 2016: Diplom Celoživotního vzdělávání lékař Seznam článků v kategorii Atestace; Titulek; 2020 - Informace k atestační zkoušce z oboru psychiatrie 2019 - Informace k atestační zkoušce z oboru psychiatrie 2018 - Informace k atestační zkoušce z oboru psychiatrie 2018 - Literatura k atestaci 2018 - Atestační otázky z psychiatri

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2017 2

Jen jedna Pediatrie

Předpokladem pro získání atestace je splnění všech požadavků jednoho celého vzdělávacího programu. Situace je dnes o to složitější, že programy jsou opakovaně aktualizovány v určitých vlnách, které postupně probíhali v roce 2004, 2009 a 2011 a nyní opět v roce 2017 v návaznosti na poslední novelu zákona (ty nebyly. V průběhu let 1975 až 1985 složil atestace I. a II. stupně z pediatrie. Vlastní licence v oboru dětské gastroenterologie a je školitelem břišní ultrasonografie. Ve funkci primáře pediatrického oddělení jablonecké nemocnice působil 27 let, od roku 1987 do roku 2014 Atestace 2. stupně z pediatrie: 1998: Atestace 1. stupně z pediatrie: Další vzdělávání, kurzy . 2016: Odborná stáž v oboru dětské revmatologie v centru biologické léčby Pediatrická klinika FN - DN Brno, certifikát: Rok: 2017: prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy). † 12. 4. 2017 Vsetín). Toto je mé poslední ohlédnutí za kamarádem a zároveň velkou osobností české a slovenské pediatrie. 12. 4. 2017 - škaredá středa, o to víc ška-redší, že nás navždy opustil MUDr. Jiří Kilian, emeritní primář dětského oddělení ve Vsetíně, na kterém působil od roku 1984 a kde také zemřel »MUDr. Ilona Hülleová. 1986 promoce na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze 1989 I. atestace z oboru pediatrie. Ministerstvem zdravotnictví ČR přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Atestace 2. lékařská fakulta Univerzity Karlov

Atestace - 3. lékařská fakult

Atestace Lékařská fakulta UK v Hradci Králov

Pediatrie I. st 2000 atestace; Pediatrie II. st 2003 atestace; Intenzivní medicína 2008 atestace; Praktické lékařství pro děti a dorost 2012 specializovaná způsobilost; Dětské lékařství 2012 specializovaná způsobilost; Paliativní medicína 2017 specializovaná způsobilost; 1998 Neonatology, Salzburg-Philadephia Seminar. 2017: Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství 2001-2008: 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze obor všeobecné lékařství 1996-2001: Bilingválne anglicko-slovenské gymnázium, Sučany, SR. Pracovní zkušenosti: 2016-2018: Všeobecný praktický lékař, Městská poliklinika Prah

Atestační otázky pediatrie, dětské lékařství 2020

Komise pro obhajobu Ph.D. z pediatrie LF UK, člen: Atestační komise pro atestace z pediatrie LF UK Bratislava, člen: Komise pro státní rigorózní zkoušky z pediatrie LF MU Brno, člen: Komise pro aprobační zkoušky MZ ČR, člen: Atestační komise pro atestace z pediatrie LF OU Ostrava, předsed Univerzita Karlova pořádá online informační den: 28. 11. na webu Nakarlovku.cz . Srdečně zveme všechny uchazeče i širokou veřejnost k online seznámení s naší fakultou na virtuálním informačním dni Univerzity Karlovy, který se uskuteční pod názvem Na Karlovku online v sobotu 28. listopadu od 9 do 16 hodin na webu nakarlovku.cz 2000 atestace - specializace v oboru pediatrie I. Stupně; 2005 získání specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství; 2011 získání specializované způsobilosti v oboru PLDD; Praxe: 1997-2017 dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov; Sestra - Martina Makovcová. Dosažené vzdělání a praxe

O nás

Pediatrický kmen - LF1

 1. 1988 specializační atestace z pediatrie 1992-Dětská klinika FNBulovka poliklinice v Praze 8 a současně v úvazku Nemocnice na Bulovce jako konsiliář pro dětskou kardiologii do 1.9.2017 Od r. 2011 jednatel společnosti Kardiologie pro děti a dorost, s.r.o
 2. lékařství, chirurgie, anestezie a resuscitace, pediatrie), atestace v oboru, urgentní medicína výhodou, trestní bezúhonnost. Nabízíme:14.plat. stupeň dle délky praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
 3. ář pro pediatry - Salzburg, Austria; 2006 - 2014 Humanitní studia a Religionistika, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika Zkušenosti: 2002 Lékařka v Keni and Sudán
 4. atestace z kardiologie interní oddělení Oblastní nemocnice Kladno (1993 - 2009) koronární JIP, odd. neinvazivní kardiol. diagnostiky Cardiocentrum Kladno s.r.o. (2007 - doposud
 5. Porovnání 2016/2017, odborné ordinace, všeobecná a příjmová Ocenění, atestace, obhajoby 11. Granty Švejcarův nadační fond dětem - Karlov zástupce přednosty pro výuku pediatrie: doc. MUDr.Martin Magner, Ph.D. zástupce pro výuku patobiochemie:.
 6. 1972: Atestace 1. stupně z pediatrie ; 1977: Atestace 2. stupně z pediatrie ; 1995: Obhájena disertační práce na 1. LF UK v Praze na téma Klinická imunologie. Název práce: Imunopatologie idiopatického nefrotického syndromu a možnosti jeho terapeutického ovlivnění. Získán titul CSc

Termíny atestací IPV

 1. 2017 - doposud: soukromá gynekologická praxe, Turnov 2013 - 2017: externí lékař odd. Gynekologie a porodnictví v Oblastní nemocnici Trutnov 2011 - 2017: primář Gynekologického oddělení v Panochově nemonici v Turnově 2014 - 2017: lekář Gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Neratovic
 2. Kvalifikační atestace: Pediatrie I. st. 1984. Pediatrie II. st. 1988. Endokrinologie 2000 Licence ČLK: pro výkon vedoucí lékař - primář pro obor pediatrie. pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce pro obor endokrinologi
 3. atestace 1. stupně v oboru pediatrie 24.10.1991 atestace 2. stupně v oboru pediatrie 27.10.1997 licence ČLK pro výkon vedoucí - primář, pro výkon samostatné praxe, pro funkci lektora lékařské praxe a pro výkon odborného zástupce pro obor pediatrie, 3.6.200
 4. Atestace I. stupně z pediatrie 1982. Kontinuální vzdělávání. Praxe. 1979 - 1982 Dětské oddělení nemocnice Kladno 1982 až dosud Dětská ordinace Unhošť Dětská ordinace Stochov 1994 -2017 1979 - 2017 služby na nedonošeneckém a novorozeneckém odd. Nemocnice Kladn

2012 - atestace v oboru kardiologie 06/2017 - atestace z vnitřního lékařství 01/2019 - 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - H abilitační práce (na téma Rezistentní hypertenze a renální denervace 4/2013 - atestace z pediatrie 12/2013 - atestace z PLDD praxi PLDD jsem získávala nejprve u MUDr. D. Verdánové ( J.H.), poté u MUDr. D. Dražana ( J.H.) a nakonec u MUDr. J. Slaniny, po kterém jsem 1.9.2017 převzala ordinaci v Kardašově Řečici a Deštné 11/2017 - 11/2022 diplom celoživotního vzdělávání ČLK. 09/2016 - 01/2022 certifikát ERC: Newborn Life Support Provider 14.05. 2008 specializovaná způsobilost a atestace: Neonatologie 15.01.2008 specializovaná způsobilost: Praktický lékař pro děti a dorost 19.04.2007 specializovaná způsobilost: Dětské lékařství 05.05.2004 atestace I.stupně: Pediatrie atestace z pediatrie I.stupně 1997 atestace z pediatrie II.stupně 2003 specializovaná způsobilost v oboru PLDD 2010 diplom homeopatické terapie 2019 závěrečná zkouška Základy čínské mediciny - 2019/2020 : 1.škola tradiční čínské mediciny Praha. Pracovní zkušenost 2017: Laureát Kutvirtovy ceny, ocenění Českou společností otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku za účast v soutěži o nejlepší zahraniční publikaci. Vybrané publikace BEZDĚKOVÁ, D., Milan URÍK, Jana JANČÍKOVÁ, Denisa PAVLOVSKÁ a Ivo ŠLAPÁK

Specializační vzdělávání: Lékařská fakulta U

Praktický lékař pro děti a dorost, Smiřice (okres Hradec Králové) MUDr. Jiří Jarolímek poskytuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči, odběry biologického materiálu na následné rozbory a aplikaci standartních i nadstandartních očkovacích látek. Vybavení a služby ordinace: test CRP na zjištění hladiny C-reaktivního proteinu v krvi, který rozliší virovou a.

O mně - MUDrO nás – Alergologie Brno Šlapanice a Sokolnice

Lékařská fakulta v Plzni Univerzita Karlov

 1. Specializační vzdělávání - 3
 2. Atestace, atestační otázky, kmeny 2020 - MUDr
 3. Atestační zkoušky Lékařská fakulta UK v Hradci Králov

Atestace Úvod - Česká diabetologická společnos

 1. AKREDITACE DLE NOVÝCH PODMÍNEK a REAKREDITACE NÁVOD
 2. Kdo jsme MUDr. Žofia Hanzely - Pediatrie Hodkovice n ..
 3. Atestace - PSYCHIATRI

Atestace - Česká neurologická společnos

 1. Postgraduální vzdělávání v oboru Pneumologi
 2. Ordinace dětské kardiologie Prah
 3. MUDr. Sylva Šebková uLékaře.c
 4. MUDr. Jana Hanáková - Kardio-Sport-Pediatrie
 5. Ordinace klinické imunologie a alergologie - kontak
 6. MUDr. Martin Haša - Program H Plu
 • Tamera mowry.
 • Eiza gonzález baby driver.
 • Suchý salám druhy.
 • Ari nemoc.
 • Symboly na obuvi.
 • Doha airport map.
 • Co vidět ve vyškově.
 • Hodinová mzda uklízečky.
 • Zocelovací kúra freefilm.
 • Plynová pistole princip.
 • Zánět kosti za uchem.
 • Debrecín.
 • Nadlehčovací rukávky.
 • Jarmareční píseň.
 • Samí chlapy.
 • 26 mesicu a nemluvi.
 • Prodám slzičkový plech.
 • Mirena zkušenosti.
 • Cestou do jenkovic akordy.
 • Psychické týrání ženy pomoc.
 • Škůdci v posteli.
 • Vše o adhd.
 • Příčina vzniku větru.
 • Druh prirazky.
 • Španělské menu.
 • Lenovo notebook.
 • Palivove drevo kisling podbrdy.
 • Cesta do usa 2019.
 • O2 sim karta.
 • Dobre twins.
 • Visa infinite erste.
 • Puklice na vavřínu.
 • Brazilský keratin.
 • 40 5 eu.
 • Tbilisi.
 • Vac behandling av sår.
 • Hitparáda 80 let.
 • Štěrk cena.
 • 6 jaký je vztah mezi vývojem inflace a úrokovými sazbami.
 • Bubonic plague.
 • České švýcarsko pravčická brána.